Oppdatere iPhoto '11 til 9.0.1 før oppgradering av biblioteket

Les om hvordan du oppdaterer iPhoto '11 til 9.0.1 før du oppgraderer biblioteket.

Et eksisterende iPhoto-bibliotek må oppgraderes før det kan brukes i iPhoto '11. Denne prosessen utføres når du åpner biblioteket med iPhoto '11 for første gang. I svært sjeldne tilfeller kan du oppleve tap av data hvis du ikke følger anbefalingene nedenfor under oppgraderingen. Denne artikkelen beskriver de ulike hendelsene som kan oppstå under oppgraderingen av biblioteket, og gir råd om hvordan du unngår tap av data.

Før du oppdaterer

Oppgraderingsprosessen er generelt sikker og pålitelig, men det er alltid lurt å ha en sikkerhetskopi av biblioteket i tilfelle det skulle oppstå noe uforutsett. Vær oppmerksom på at full oppgradering av et svært stort bibliotek kan ta lang tid, opptil en time eller mer.

Før du oppdaterer til iPhoto ’11, bør du laste ned og installere iPhoto 9.0.1-programvareoppdateringen:

  • Fra Apple ()-menyen velger du Programvareoppdatering og ser etter iPhoto 9.0.1-oppdateringen. Du kan også laste ned iPhoto 9.0.1-oppdateringen manuelt her. Følg instruksjonene for å installere iPhoto 9.0.1, og åpne deretter iPhoto '11 på nytt for å fullføre oppdateringen.

Hvis iPhoto '11 uventet avsluttes under oppgraderingen av biblioteket

Hvis iPhoto avsluttes uventet under oppdateringsprosessen, må du kontrollere om du har installert iPhoto 9.0.1-programvareoppdateringen før du forsøker å oppgradere biblioteket på nytt:

  • Fra iPhoto-menyen velger du Om iPhoto for å se på versjonsnummeret.

Hvis du forsøker å oppgradere biblioteket en andre (eller tredje) gang etter at programvaren avsluttes uventet, og du ikke har installert iPhoto 9.0.1-programvareoppdateringen, anbefales det på det sterkeste at du ikke fremtvinger avslutning av programmet under oppdateringsprosessen. Hvis programvaren avsluttes uventet, vil det kunne se ut som om iPhoto slutter å svare under oppgraderingsprosessen ved etterfølgende oppstarter. Kunder rådes til å la prosessen fortsette til framdriftsindikatoren for oppgraderingen vises. For svært store biblioteker kan det virke som om iPhoto '11 er inaktiv i flere minutter før framdriftsindikatoren vises. Ikke framtving avslutning av programmet i denne perioden.

Hvis du har framtvunget avslutning av iPhoto '11 under en biblioteksoppgradering, bør du ikke forsøke å åpne iPhoto '11 eller oppgradere biblioteket igjen uten først å installere iPhoto 9.0.1-oppdateringen.

Viktig: Forsøk på oppdatering etter en framtvunget avslutning kan føre til tap av data.

Før du forsøker å oppgradere igjen, må du kontrollere at du har installert iPhoto 9.0.1-programvareoppdateringen.

Les mer

Hvis du fortsetter å oppleve problemer med oppgraderingen av iPhoto '11-biblioteket, kontakter du AppleCare for ytterligere assistanse.

Publiseringsdato: