Om sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.6.9

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.6.9.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

QuickTime 7.6.9

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3787

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av et skadelig JP2-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er heap-bufferoverflyt i QuickTimes håndtering av JP2-bilder. Visning av et skadelig JP2-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret grensekontroll. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til Nils i MWR InfoSecurity og Will Dormann i CERT/CC for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3788

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av et skadelig JP2-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med tilgang til ikke-initialisert hukommelse i QuickTimes håndtering av JP2-bilder. Visning av et skadelig JP2-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret validering av JP2-bilder. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til Damian Put og Procyun som arbeider med TippingPoint's Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3789

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig AVI-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i QuickTimes håndtering av AVI-filer. Visning av en skadelig AVI-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret håndtering av AVI-filer. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til Damian Put som arbeider med TippingPoint's Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3790

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i QuickTimes håndtering av filmfiler. Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret håndtering av filmfiler. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til Honggang Ren ved Fortinets FortiGuard Labs og en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3791

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er bufferoverflyt i QuickTimes håndtering av MPEG-kodede filmfiler. Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret grensekontroll. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3792

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med signering i QuickTimes håndtering av MPEG-kodede filmfiler. Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret håndtering av MPEG-kodede filmfiler. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3793

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i QuickTimes håndtering av Sorenson-kodede filmfiler. Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret kontroll av Sorenson-kodede filmfiler. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, og Carsten Eiram i Secunia Research for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3794

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av et skadelig FlashPix-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med tilgang til ikke-initialisert hukommelse i QuickTimes håndtering av FlashPix-bilder. Visning av et skadelig FlashPix-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3795

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av et skadelig GIF-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med tilgang til ikke-initialisert hukommelse i QuickTimes håndtering av GIF-bilder. Visning av et skadelig GIF-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering. Når det gjelder Mac OS X v10.6-systemer, er problemet løst i Mac OS X v10.6.5. Takk til en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3800

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig PICT-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i QuickTimes håndtering av PICT-filer. Visning av en skadelig PICT-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret håndtering av PICT-filer. Takk til Moritz Jodeit i n.runs AG, Damian Put som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, og Hossein Lotfi (s0lute) som arbeider ved VeriSign iDefense Labs, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3801

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av et skadelig FlashPix-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i QuickTimes håndtering av FlashPix-bilder. Visning av et skadelig FlashPix-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering. Takk til Damian Put som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, og Rodrigo Rubira Branco i Check Point Vulnerability Discovery Team for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-3802

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig QTVR-filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i QuickTimes håndtering av panoramaatomer i QTVR-filmfiler (QuickTime Virtual Reality). Visning av en skadelig QTVR-filmfil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet er løst gjennom forbedret håndtering av QTVR-filmfiler. Takk til en anonym forsker som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1508

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er heap-bufferoverflyt i QuickTimes håndtering av Track Header-atomer (tkhd). Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret grensekontroll. Problemet påvirker ikke Mac OS X-systemer. Takk til Moritz Jodeit i n.runs AG, som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, og Carsten Eiram i Secunia Research for å ha meldt om dette problemet

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-0530

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: En lokal bruker kan få tilgang til sensitiv informasjon

  Beskrivelse: Det er et problem med filsystemtillatelser i QuickTime. Det kan føre til at en lokal bruker får tilgang til innholdet i «Apple Computer»-katalogen i brukerens profil, som igjen kan føre til avdekking av sensitiv informasjon. Problemet er løst gjennom forbedrede filsystemtillatelser. Problemet påvirker ikke Mac OS X-systemer. Takk til Geoff Strickler i On-Line Transaction Consultants for å ha meldy om dette problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-4009

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er heltalloverflyt i QuickTimes håndtering av filmfiler. Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret grensekontroll. Takk til Honggang Ren ved Fortinets FortiGuard Labs for å ha meldt om dette problemet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: