iPod nano (6. generasjon og nyere): Slik bruker du VoiceOver

VoiceOver leser opp en beskrivelse av det som vises på skjermen slik at du kan bruke iPod nano (6. generasjon) uten å se på den.

VoiceOver bruker språket du angir i Tilgjengelighet-innstillingene på iPod-enheten. VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

VoiceOver forteller deg om hvert element på skjermen når du velger det. Når du markerer et element, merkes det med et svart rektangel og VoiceOver leser opp navnet eller beskriver objektet. Det markerte rektangelet kalles VoiceOver-markøren. Hvis du markerer tekst, leser VoiceOver teksten. Hvis du markerer en kontroll (for eksempel en knapp eller en bryter), er det mulig at VoiceOver leser opp objektets handling eller instruksjoner (for eksempel «dobbelttrykk for å åpne»).

Slik stiller du inn VoiceOver

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt på Hjem-skjermen.
 2. Trykk på Tilgjengelighet > VoiceOver.
 3. Trykk på På/Av-bryteren for å slå på VoiceOver.
  VoiceOver endrer bevegelsene som brukes til å styre iPod
 4. I dialogruten som vises, trykker du på OK for å bekrefte valget.

Hvis du ikke gjør noe i 15 sekunder, forsvinner dialogruten og VoiceOver slås av. Du vil høre en melding om at VoiceOver er slått av.

Når du slår på VoiceOver, bruker du et annet sett med bevegelser for å styre iPod nano. Hvis du ombestemmer deg og vil slå av VoiceOver, dobbelttrykker du med to fingrer for å sette bryteren i Av-stilling. Hvis du har navigert bort fra Innstillinger-skjermen, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å gå tilbake til innstillingen og slå av VoiceOver.

Slik slår du av VoiceOver på iPod nano med VoiceOver-bevegelser

Fra Hjem-skjermen sveiper du mot høyre eller venstre med to fingrer til du ser eller hører «Side 2 av 2» på iPod nano (7. generasjon) eller «Innstillinger» på iPod (6. generasjon).
Hvis symbolenes rekkefølge er endret, eller hvis det er mer enn fire Hjem-skjermer, kan du høre noe annet.

 1. Flytt en finger rundt skjermen til du hører Innstillinger.
 2. Dobbelttrykk for å åpne Innstillinger.
 3. Flytt fingeren opp eller ned på skjermen til du ser eller hører Generelt, og dobbelttrykk.
 4. Flytt fingeren opp eller ned på skjermen til du ser eller hører Tilgjengelighet, og dobbelttrykk.
 5. Flytt fingeren opp eller ned på skjermen til du ser eller hører VoiceOver, og dobbelttrykk.
 6. Dobbelttrykk når du hører «VoiceOver-bryterknapp på».
 7. Du hører «VoiceOver av» som bekrefter innstillingen. Nå kan du bruke standardbevegelsene til å styre iPad nano.

Merk: Du kan også slå av VoiceOver ved å tilbakestille iPod.

VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er på, bruker du følgende bevegelser for å styre iPod nano.

Hvis du vil gjøre dette Gjør du følgende
Lese skjermen fra toppen Bla oppover med to fingrer.
Lese innholdet i det markerte området Bla nedover med to fingrer.
Sette tale på pause eller fortsette Trykk på skjermen med én finger.
Markere objektet i VoiceOver-markøren Trykk på skjermen med én finger.
Aktivere objektet i VoiceOver-markøren Dobbelttrykk med én finger.
Rulle én side til venstre Dra til høyre med to fingrer.
Rulle én side til høyre Dra til venstre med to fingrer.
Rulle én skjerm opp i en liste eller meny Bla ned med én finger.
Rulle én skjerm ned i en liste eller meny Bla opp med én finger.
Starte eller stoppe gjeldende handling Trykk med to fingrer.
Øke eller redusere verdien av en markert kontroll Bla opp eller ned med én finger.
Tilbake til Hjem Dobbelttrykk med én finger og hold.
Publiseringsdato: