Om sikkerhetsinnholdet i iTunes 10

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iTunes 10.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iTunes 10, som kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering-valgene eller fra Apple Support Nedlastinger.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iTunes 10

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1780, CVE-2010-1782, CVE-2010-1783, CVE-2010-1784, CVE-2010-1785, CVE-2010-1786, CVE-2010-1787, CVE-2010-1788, CVE-2010-1789, CVE-2010-1790, CVE-2010-1791, CVE-2010-1792, CVE-2010-1793

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i WebKit

  Beskrivelse: WebKit for Windows er oppdatert for å inkludere sikkerhetsrettelsene i Safari 5.0.1. Du finner mer informasjon i http://support.apple.com/kb/HT4276?viewlocale=no_NO

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1807

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med inndatagodkjenning i WebKits håndtering av flyttalldatatyper. Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret godkjenning av flyttallverdier. Når det gjelder Mac OS X-systemer, er problemet løst i Safari 5.0.2 og Safari 4.1.2. Takk til Luke Wagner i Mozilla for å ha meldt om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1806

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er et problem med bruk etter frigivelse i WebKits håndtering av løpende tekst. Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret håndtering av objektpekere. Når det gjelder Mac OS X-systemer, er problemet løst i Safari 5.0.2 og Safari 4.1.2. Takk til wushi i team509, som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, for å ha meldt om dette problemet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: