Om sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.6.7

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.6.7.


Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

QuickTime 7.6.7

  • QuickTime

    CVE-ID: CVE-2010-1799

    Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

    Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

    Beskrivelse: Det er stack-bufferoverflyt i QuickTimes føring av feillogg. Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst ved å deaktivere føring av feilsøkingslogg. Problemet påvirker ikke Mac OS X-systemer.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: