Om sikkerhetsinnholdet i iOS 3.2.2-oppdateringen for iPad

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 3.2.2-oppdateringen for iPad, som kan lastes ned og installeres ved bruk av iTunes.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 3.2.2-oppdateringen for iPad, som kan lastes ned og installeres ved bruk av iTunes.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 3.2.2-oppdatering for iPad

 • FreeType

  CVE-ID: CVE-2010-1797

  Tilgjengelig for: iOS 3.2 og 3.2.1 for iPad

  Virkning: Visning av et PDF-dokument med skadelige innebygde fonter kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er stakk-bufferoverflyt i FreeTypes behandling av CFF-opkoder. Visning av et PDF-dokument med skadelige innebygde fonter kan føre til utføring av vilkårlig kode. Problemet er løst gjennom forbedret grensekontroll.

 • IOSurface

  CVE-ID: CVE-2010-2973

  Tilgjengelig for: iOS 3.2 og 3.2.1 for iPad

  Virkning: Skadelig kode som kjører som brukeren, kan få systemrettigheter

  Beskrivelse: Det er heltalloverflyt i håndteringen av IOSurface-egenskaper og det kan føre til at skadelig kode kjører som brukeren for å få tilgang til systemrettigheter. Problemet er løst gjennom forbedret grensekontroll.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: