Hvis du bruker FaceTime og iMessage bak en brannmur

Du kan bruke FaceTime og iMessage med de fleste nettverk. Hvis du er på et nettverk som er bak en brannmur, kan det hende at du må aktivere enkelte porter.

Noen nettverk bruker brannmurer av sikkerhetsmessige hensyn. Brannmurer blokkerer en del Internett-trafikk inn eller ut av et nettverk. Internett-trafikk passerer gjennom en brannmur ved hjelp av porter. For å bruke FaceTime og iMessage bak enkelte brannmurer, kan det hende du må be nettverksadministratoren om å aktivere disse portene:

FaceTime iMessage
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 3478 til og med 3497 (UDP)
  • 5223 (TCP)
  • 16384 til og med 16387 (UDP)
  • 16393 til og med 16402 (UDP)
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 5223 (TCP)

Ekstra porter kan brukes til å sende og motta video, avhengig av NAT-konfigurasjonen til ruteren og nettverket. Noen ruter-funksjoner, som porttilordning, SIP-dropping eller dynamisk åpning av medieporter kan forstyrre FaceTime og iMessage. Kontakt nettverksadministrator hvis du trenger hjelp med portvideresending.

Finn ut mer om anbefalte innstillinger for Wi-Fi-rutere og -tilgangspunkter hvis du bruker et Wi-Fi-nettverk.

 

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: