Veksle mellom apper på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan veksle raskt fra én app til en annen på en iOS-enhet. Når du veksler tilbake, kan du fortsette akkurat der du avbrøt.

Veksle mellom apper på iPhone X

Veksle mellom apper på iPhone X og iPad

Hvis du har iPhone X eller nyere eller iPad:

  1. Sveip opp fra bunnen til midten av skjermen, og hold til du ser appveksleren.
  2. Dra mot venstre eller høyre for å finne appen du vil bruke.
  3. Trykk på appen.

Hvis du har et Smart Keyboard eller Bluetooth-tastatur sammenkoblet med iPad, trykker du på Kommando-Tab for å veksle mellom apper.

Veksle mellom apper med Hjem-knappen

Veksle mellom apper med Hjem-knappen

Hvis du har iPhone 8 eller eldre eller iPad:

  1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise nylig brukte apper.
  2. Dra mot venstre eller høyre for å finne appen du vil bruke.
  3. Trykk på appen.

Bakgrunnsoppdatering av apper

Bruke Bakgrunnsoppdatering

Når du har vekslet til en annen app, vil noen apper kjøre en kort stund før de settes i hvilemodus. Apper som er i hvilemodus, er ikke i aktiv bruk eller åpne og opptar ikke systemressurser. Med Bakgrunnsoppdatering kan apper i hvilemodus se etter oppdateringer og nytt innhold. 

Hvis du vil at apper i hvilemodus skal se etter nytt innhold, går du til Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering og slår på Bakgrunnsoppdatering. Hvis du avslutter en app fra appveksleren, er det ikke sikkert at den kan kjøres eller se etter nytt innhold før du åpner den igjen.

Publiseringsdato: