Om fler-oppgaver og bakgrunnsaktivitet på iPhone, iPad og iPod touch

Fler-oppgaver gjør det mulig for apper å utføre visse oppgaver i bakgrunnen mens du bruker andre apper eller ikke bruker enheten. Takket være fler-oppgaver kan du veksle raskt mellom apper og få oppdatert innhold når du åpner eller vender tilbake til apper.

Veksle raskt mellom apper

Du kan skifte raskt fra en app til en annen når du bruker iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan fortsette der du slapp når du går tilbake til en app. Fler-oppgaver reduserer ikke ytelsen til appen i forgrunnen, og tapper heller ikke batteriet for mye.

Slik veksler du raskt mellom apper:

  1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise nylig brukte apper.
    iPhone-skjerm som viser nylig brukte apper.
  2. Dra mot venstre eller høyre for å finne appen du vil bruke.
  3. Trykk på appen for å åpne den.

La apper få oppdatere seg i bakgrunnen

Noen apper vil kjøre en kort stund før de settes i en deaktivert tilstand. Det betyr at de ikke er aktivt i bruk, åpne eller opptar systemressurser. Når du vender tilbake til disse appene, åpnes de umiddelbart.

Noen apper kan fortsette å kjøre i bakgrunnen. Du kan la disse appene oppdatere seg selv ved å slå på Bakgrunnsoppdatering. Med denne innstillingen kan apper se etter nytt innhold og laste ned oppdateringer, eller hente oppdatert innhold i bakgrunnen når de mottar push-varslinger.

Apper som kjører i bakgrunnen, oppdateres til bestemte tider for å spare på batteriet, for eksempel når enheten kobles til Wi-Fi, kobles til en strømkilde eller brukes aktivt. iOS følger som er mønstre basert på hvordan du bruker enheten, og prøver å forutse når en app som kjøres i bakgrunnen, bør oppdateres. Systemet lærer seg også når enheten typisk er inaktiv, som om natten, for å bidra til at apper ikke oppdateres når du ikke bruker enheten. Apper kan også tidfeste bakgrunnsoppdatering på grunnlag av sted.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, trykker du på Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering.

iPhone-skjerm som viser valget Bakgrunnsoppdatering under Innstillinger.

Hvis du slår av Bakgrunnsoppdatering, kan noe bakgrunnsaktivitet fortsatt forekomme.

Les mer

Finn ut hva du skal gjøre hvis en app uventet avsluttes, slutter å reagere eller ikke kan åpnes.

Finn ut hvordan du endrer innstillingene på enheten for å maksimere batteriets levetid.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon.

Sist endret:
Nyttig?
58% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)