Om Fleroppgaver på iPhone, iPad og iPod touch

Ved bruk av Fleroppgaver kan du bruke mer enn én app om gangen på en iOS-enhet. Du kan også bruke funksjoner som Slide Over, Split View og bilde-i-bilde på enkelte iPad-modeller.

     

Veksle mellom apper

Du kan veksle raskt fra én app til en annen på en iOS-enhet. Når du veksler tilbake, kan du fortsette akkurat der du avbrøt. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise nylig brukte apper.
  2. Dra mot venstre eller høyre for å finne appen du vil bruke.
  3. Trykk på appen. 

Hvis du har en iPhone 6s eller nyere, kan du bruke 3D Touch til å bytte til en tidligere brukt app. Bare trykk på venstre side av skjermen og dra deretter til høyre. Du kan også se de sist brukte appene ved å trykke på venstre side av skjermen.

På iPad kan du se de sist brukte appene ved å dra opp fra bunnen av skjermen med fire fingre. Hvis du har et tastatur sammenkoblet til iPad Pro, kan du bytte mellom apper ved å trykke Kommando-tabulator.

Bruke Fleroppgaver på iPad

På iPad kan du bruke fleroppgaver til å bytte mellom apper med bevegelser, bruke to apper samtidig, svare på e-post mens du ser en video og mer. Gå til Innstillinger > Generelt > Fleroppgaver for å slå Fleroppgave-funksjoner av eller på.

Bruke Slide Over

Slide Over gjør det mulig å samhandle med en annen app uten å forlate appen du bruker i øyeblikket. Du kan raskt sjekke tekstmeldinger, svare på e-post eller lage et notat. Bare dra mot venstre fra midtre, høyre side av skjermen til du ser den tidligere brukte appen.

Når du skal bytte sideapp, drar du ned fra øvre, høyre side av skjermen. Da vil du se en liste over appene dine. Trykk på en for å bruke den. Når du er ferdig, drar du fra venstre mot høyre på appen for å gå tilbake til den forrige appen.

Du kan bruke Slide Over med iPad Pro, iPad Air og nyere og iPad mini 2 og nyere.

Bruke Split View

Med Split View kan du åpne og bruke to apper samtidig. Åpne en app og trykk på eller dra skillelinjen mellom apper for å begynne å bruke begge appene. Dra ned fra toppen av skjermen for å bytte app på høyre side. Hvis du vil lukke en av appene, skyver du skillelinjen over appen du vil lukke.

Med iOS 10 kan du bruke Split View i Safari til å se to faner samtidig når du bruker iPad i liggende modus. Bare trykk og hold nede   og trykk på Åpne Split View. Hvis du har et eksternt tastatur tilkoblet, trykker du på Kommando-N for å åpne Split View.

Trykk på søkelinjen og søk etter eller skriv inn navnet på et nettsted. Hvis du allerede har en fane åpen, kan du dra fanen til venstre eller høyre i Split View.

For å avslutte Split View, trykker du og holder nede  og trykker på Slå sammen alle faner. Du kan også trykke på  for å lukke faner individuelt og avslutte Split View.

Du kan bruke Split View sammen med flere apper, som Safari, Notater, Bilder, Kalender med flere. Split View er ikke tilgjengelig for alle apper.

Du kan bruke Split View på iPad Pro, iPad Air 2 eller iPad mini 4.

Bruke bilde-i-bilde

Med bilde-i-bilde kan du gjøre ting som å svare på e-post mens du ser på et TV-program. Hvis du bruker FaceTime eller ser på en film, trykker du på  slik at videobildet krymper og legger seg nede i hjørnet av skjermen. Da kan du åpne en ny app samtidig som avspillingen av videoen fortsetter. 

Hvis du vil flytte videoen, drar du den til et annet hjørne. Når du vil ha videoen tilbake i full størrelse, trykker du på  i venstre hjørne av videoen.

Du kan bruke bilde-i-bilde med iPad Pro, iPad Air og nyere og iPad mini 2 og nyere.

     

 

Bruke Bakgrunnsoppdatering

Når du har vekslet til en annen app, vil noen apper kjøre en kort stund før de settes i hvilemodus. Apper som er i hvilemodus, er ikke i aktiv bruk eller åpne og opptar ikke systemressurser. Med Bakgrunnsoppdatering kan apper i hvilemodus se etter oppdateringer og nytt innhold. 

Hvis du vil at apper i hvilemodus skal se etter nytt innhold, går du til Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering og slår på Bakgrunnsoppdatering. Hvis du avslutter en app fra appveksleren, er det ikke sikkert at den kan kjøres eller se etter nytt innhold før du åpner den igjen.

Les mer

Publiseringsdato: