Veksle mellom apper på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan veksle raskt fra én app til en annen på en iOS-enhet. Når du veksler tilbake, kan du fortsette akkurat der du avbrøt.

     

Veksle mellom apper

  1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise nylig brukte apper.
  2. Dra mot venstre eller høyre for å finne appen du vil bruke.
  3. Trykk på appen. 

Hvis du har en iPhone 6s eller nyere, kan du bruke 3D Touch til å bytte til en tidligere brukt app. Bare trykk på venstre kant av skjermen og dra deretter til høyre. Du kan også se de sist brukte appene ved å trykke på venstre side av skjermen.

På iPad kan du se de sist brukte appene ved å dra opp fra bunnen av skjermen med fire fingre. Hvis du har et tastatur sammenkoblet til iPad Pro, kan du bytte mellom apper ved å trykke Kommando-tabulator.

     

 

Bruke Bakgrunnsoppdatering

Når du har vekslet til en annen app, vil noen apper kjøre en kort stund før de settes i hvilemodus. Apper som er i hvilemodus, er ikke i aktiv bruk eller åpne og opptar ikke systemressurser. Med Bakgrunnsoppdatering kan apper i hvilemodus se etter oppdateringer og nytt innhold. 

Hvis du vil at apper i hvilemodus skal se etter nytt innhold, går du til Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering og slår på Bakgrunnsoppdatering. Hvis du avslutter en app fra appveksleren, er det ikke sikkert at den kan kjøres eller se etter nytt innhold før du åpner den igjen.

Les mer

Publiseringsdato: