Innhente og bruke iTunes-diagnostikk i iTunes for Windows

iTunes for Windows inkluderer iTunes-diagnostikk. Du kan bruke appen til å identifisere en rekke problemer.

iTunes-diagnostikk samler inn og viser informasjon om datamaskinen, men løser ikke problemet. Bruk informasjonen fra iTunes-diagnostikk til å identifisere problemer. Deretter kan du bruke artiklene som er oppført i iTunes-diagnostikk eller Få hjelp-delen under, eller få mer hjelp fra en Apple-rådgiver, til å løse problemet.

Kjør iTunes-diagnostikk

  1. Påse at du har den nyeste versjonen av iTunes.
  2. Åpne iTunes. 
  3. Velg Hjelp > Kjør diagnostikk fra menylinjen øverst i iTunes-vinduet.
  4. Velg en av eller alle de tilgjengelige testene, og klikk på Neste.
  5. Kjør testene. Når du er ferdig med hver test, vil du kanskje se koblinger til kundestøtteartikler som kan hjelpe deg må å løse problemene.

Arkivere resultatene

Når testene er fullført, vil du se en oppsummering av resultatene.

  • Klikk på «Kopier til utklippstavle» for å kopiere oppsummeringen til et annet program. Du kan deretter lime inn oppsummeringen i et annet program eller en tekstredigerer.
  • Klikk på Lagre for å lagre oppsummeringen på datamaskinen. Filer som kalles «iTunes Diagnostics.rtf» og «iTunes Diagnostics.spx», blir arkivert på datamaskinen. Du kan se på RTF-filen i en tekstredigerer, og du kan dele begge filene med en Apple-rådgiver.

Få hjelp

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: