Bruk avanserte alternativer for boklaging i Pages

Finn ut hvordan du bruker avanserte alternativer i Pages for å finjustere eller lage en digital bok i EPUB-bokformatet.

EPUB-formatet er en åpen digital bokstandard (e-bok) fra International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du eksportere dokumenter i EPUB-format slik at de kan leses med Bøker-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, eller med andre EPUB-lesere fra tredjepartsleverandører. I denne artikkelen finner du detaljerte instruksjoner for boklaging i Pages.

Hvis du raskt vil lage en bok uten å bruke noe spesiell formatering, kan du også bruke forhåndslagde maler i Pages.

Velg format

Du kan lage en bok med hvilken som helst Pages-mal, eller du kan bruke maler som er spesiallagd for boklaging. Bokmaler i stående format er basert på tekstbehandlingsdokumenter, og de kan eksporteres som EPUB-filer som kan ombrekkes, eller som EPUB-filer med fast layout. Bokmaler i liggende format er basert på sidelayoutdokumenter, og de kan eksporteres som EPUB-filer med fast layout.

Velg layout som kan ombrekkes, eller fast layout, avhengig av hvordan du vil at innholdet ditt skal vises i boken.

 • Kan ombrekkes: Hvis du vil at innholdet skal passe på forskjellige typer enheter og i ulike retninger, velger du Kan ombrekkes. I EPUB-filer med layout som kan ombrekkes, justeres tekststørrelse og sidetall på innhold basert på leseren. Kan ombrekkes fungerer best med dokumenter som hovedsakelig består av tekst.
 • Fast layout: Hvis du vil at layouten på hver side i dokumentet skal forbli den samme, uansett type enhet eller retning, velger du Fast layout. Med fast layout kan brukere zoome inn og ut, men tekst- og innholdsplasseringen er fastsatt og kan ikke ombrekkes. Fast layout fungerer best med dokumenter med mange bilder eller tabeller.

Funksjoner som ikke støttes eller endres ved eksportering til EPUB

Disse funksjonene i Pages-dokumentet ditt fjernes eller endres når du eksporterer til EPUB – uavhengig av hvilken layout du har valgt:

 • Smart-felter
 • Fotnoter konverteres til sluttnoter
 • Kommentarer
 • Noen bildeeffekter (som skygger)
 • Bilder som er større enn fire megapiksler, blir endret til fire megapiksler

Funksjoner som bare er tilgjengelig med fast layout

Disse funksjonene i Pages-dokumentet ditt eksporteres til EPUB kun hvis du har valgt fast layout. Du kan fremdeles eksportere dokumenter med disse funksjonene som har layout som kan ombrekkes, men de vises ikke i den eksporterte EPUB-filen.

 • Topptekst og bunntekst
 • Flere kolonner
 • Sidestørrelse
 • Sideretning
 • Sidetall- og sideantallsfelt
 • Linjeavstand
 • Orddeling
 • Markerbar tekst i figurer
 • Overlappende tekst og objekter (for eksempel overlappende tekst med et bilde eller en figur)
 • Hovedobjekter
 • Tekstbryting rundt objekter
 • Flytende objekter eksportert som flytende, og ikke konvertert til tekstbundet
 • Tabulatorstopp
 • Skygger/refleksjoner
 • Koblede tekstbokser

Forberede et dokument

I Pages kan du eksportere alle sidelayoutdokumenter med fast layout, og alle tekstbehandlingsdokumenter med fast layout eller layout som kan ombrekkes.1 Du kan sette inn en innholdsfortegnelse i en bok du lager, fra et tekstbehandlingsdokument. Hvis du ikke har satt inn en innholdsfortegnelse, opprettes det en automatisk basert på avsnittsstilen du bruker. 

1 Hvis du vil eksportere som en EPUB-fil med layout som kan ombrekkes, bruker du et tekstbehandlingsdokument med tekstbundne bilder for å få et best mulig resultat.

Tekststørrelse i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes

Hvis du eksporterer til en bok som kan ombrekkes, kan teksten se annerledes ut når den åpnes i Bøker-appen eller andre lesere:

 • Leserne kan velge den tekststørrelsen de foretrekker når de leser boken i Bøker-appen.
 • Tekststørrelser du angir i Pages-dokumentet, konverteres til liten, middels eller stor i boken, slik at lignende tekststørrelser i Pages-dokumentet vises i nøyaktig samme størrelse i EPUB-filen.
 • Det kan hende at farger i boken ikke er identiske med fargene i Pages-dokumentet.

Bruk en innholdsfortegnelse

Hvis du ikke har satt inn en innholdsfortegnelse i Pages-dokumentet før du eksporterer til EPUB-formatet, opprettes en innholdsfortegnelse automatisk basert på avsnittstilene du bruker. I Bøker-appen kan se denne innholdsfortegnelsen ved å velge Vis > Vis innholdsfortegnelse på Mac eller ved å trykke på Innholdssymbolet    på iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan også opprette personlig tilpassede innholdsfortegnelser i Pages for Mac.2

 1. Velg Innholdsfortegnelse > Dokument fra Sett inn-menyen. Du må kontrollere at hver oppføring du ønsker å ha i innholdsfortegnelsen, har riktig avsnittsstil.
 2. Med innholdsfortegnelsen valgt, åpner du Formatinspektør. 
 3. På panelet Innholdsfortegnelse merker du alle avsnittsstilene du vil ha med i innholdsfortegnelsen. 
 4. Fjern eller legg til objekter ved å markere eller fjerne markeringen på avsnittstiler i panelet Innholdsfortegnelse. 

2 Du kan ikke opprette eller redigere innholdsfortegnelser i Pages for iOS eller Pages for iCloud. Hvis du vil endre hvilke stiler som vises i innholdsfortegnelsen, åpner du dokumentet ditt i Pages for Mac. Deretter følger du instruksjonene for å opprette en personlig tilpasset innholdsfortegnelse i Pages for Mac.

Om kapitler i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes

Pages oppretter automatisk kapittelskift basert på avsnittstiler. Velg navnet på det første kapittelet i boken for å komme i gang. Deretter velger du en avsnittstil for tittel eller overskrift, som f.eks. Tittel, Overskrift, Overskrift 2, Overskrift 3 eller Rød overskrift. Hver gang du bruker denne stilen, blir det påfølgende innholdet til et nytt kapittel i EPUB-filen. Hvis du bruker EPUB-malen, bruker du Kapittelnavn-stilen for å velge hvor kapitlene skal bryte. Det settes inn et sideskift mellom kapitlene i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes.

Bruk objekter i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes

For å få et best mulig resultat med EPUB-filer med layout som kan ombrekkes, må du omformatere alle bilder, figurer eller andre objekter i dokumentet ditt for å gjøre dem om til tekstbundne objekter.

 1. Velg eller sett inn et objekt.
 2. Klikk eller trykk på  Formatinspektør-knappen.
 3. Klikk eller trykk på Ordne.
 4. Velg «Flytt med tekst».
 5. Velg «Bundet til teksten» i Tekstbryting-menyen.

Legg til bokomslag

Når du eksporterer boken, kan du velge hvilken type bokomslag du vil bruke på den. Omslaget vises i Biblioteket i Bøker-appen eller som symbolet på datamaskinen.

Hvis du velger «Velg et bilde», kan du legge til et omslagsbilde fra iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC. Omslagsbildet kan være i formatet PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF, men kan ikke være større enn fire megapiksler.

Hvis du velger «Uten bokomslag», bruker boken det generiske symbolet i Biblioteket i Bøker-appen.

Eksporter til EPUB-bok

Du kan eksportere dokumentet ditt i EPUB-formatet i Pages for Mac, Pages for iOS eller på nettet via iCloud.com.

Eksporter med Pages for Mac

 1. Åpne dokumentet i Pages for Mac.3
 2. Velg Fil > Eksporter til > EPUB.
 3. Skriv inn tittel og forfatter.
 4. Velg omslagstype for EPUB-boken din. Les mer om omslag.
 5. Trykk på layoutstilen du vil bruke. Finn ut hvordan du velger den beste layouten for prosjektet ditt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med fast layout.
 6. Under Avanserte valg velger du en hovedkategori og et språk for boken.
 7. For å være sikker på at fontene du valgte for dokumentet vises i EPUB-filen må du velge Integrer fonter. Hvis du opphever valget av Integrer fonter, endres fonten til den foretrukne fonten i leserens app. Pages kan integrere OpenType (OTF)- og TrueType (TTF)-fonter.
 8. Klikk på Neste.
 9. Skriv inn et navn på EPUB-filen, og klikk deretter på Eksporter.
 10. Dobbeltklikk på filen for å vise EPUB-filen i Bøker-appen når den er ferdig eksport.

Eksporter med Pages for iOS

 1. Åpne dokumentet i Pages for iOS.3
 2. Trykk på Mer-symbol.
 3. Trykk på Eksporter.
 4. Velg EPUB.
 5. Skriv inn tittel og forfatter.
 6. Velg omslagstype for EPUB-boken din. Les mer om omslag
 7. Trykk på layoutstilen du ønsker å bruke. Finn ut hvordan du velger den beste layouten for prosjektet ditt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med fast layout.
 8. Trykk på Avansert.
 9. Velg en kategori og et språk for boken. 
 10. For å være sikker på at fontene du valgte for dokumentet vises i EPUB-filen må du velge Integrer fonter. Hvis du opphever valget av Integrer fonter, endres fonten til den foretrukne fonten i leserens app. Pages kan integrere OpenType (OTF)- og TrueType (TTF)-fonter.
 11. Hvis dokumentet inneholder filmer og du planlegger å tilby boken i nettbokhandelen, må du slå du Apple Books-kompatibilitet for å konvertere inkompatible filmer til bilder. Inkompatible lydfiler fjernes også.
 12. Trykk på Tilbake.
 13. Trykk på Eksporter for å dele EPUB-filen.
 14. For å vise EPUB-filen i Bøker-appen når den er ferdig eksportert velger du Kopier til Bøker.

3 Hvis du har sporede endringer i dokumentet du vil eksportere, må du godta eller forkaste endringene og stanse sporing av endringer før du eksporterer. Sporede endringer godtas automatisk hvis ingen spesifikk handling utføres. 

Eksporter med Pages for iCloud

 1. Åpne dokumentet i Pages for iCloud.
 2. Klikk på knappen for iCloud-innstillingene, og velg deretter «Last ned en kopi».
 3. Klikk på EPUB i nedlastingsvinduet som vises.
 4. Skriv inn tittel og forfatter.
 5. Velg omslagsstilen for EPUB-filen. Les mer om omslag.
 6. Velg layoutstil. Finn ut hvordan du velger den beste layouten for prosjektet ditt. Hvis du bruker et sidelayoutdokument, må du eksportere med fast layout.
 7. Velg en kategori og et språk for boken under Avansert.
 8. Klikk på Last ned.

Publiser boken.

Du kan gjøre boken din tilgjengelig i nettbokhandelen gratis eller selge den der

 1. Sørg for at du har en iTunes Connect-konto til Apple Books.
 2. Logg på iTunes Producer.
 3. Angi bokens metadata, rettigheter og prisinformasjon, og deretter legger du til EPUB-filen i Filer-panelet.
 4. Lagre endringene, og klikk på Send.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: