Bruk avanserte alternativer for boklaging i Pages

Finn ut hvordan du bruker avanserte alternativer i Pages for å finjustere eller lage en digital bok i EPUB-bokformatet.

EPUB-formatet er en åpen digital bokstandard (ebok) fra W3C. Med Pages kan du eksportere dokumenter i EPUB-format slik at de kan leses med Bøker-appen på iPhone, iPad eller Mac, eller med EPUB-lesere fra tredjepartsleverandører. I denne artikkelen finner du detaljerte instruksjoner for boklaging i Pages.

Hvis du vil lage en bok raskt uten å bruke noen spesiell formatering, kan du også bruke forhåndslagde maler i Pages.


Velg format

Du kan lage en bok med hvilken som helst Pages-mal, eller du kan bruke maler som er spesiallagde for boklaging. Bokmaler i stående format er basert på tekstbehandlingsdokumenter, og de kan eksporteres som EPUB-filer som kan ombrekkes, eller som EPUB-filer med fast layout. Bokmaler i liggende format er basert på sidelayoutdokumenter og de kan eksporteres som EPUB-filer med fast layout.

Velg en layout som kan ombrekkes, eller fast layout, avhengig av hvordan du vil at innholdet skal vises i boken.

 • Kan ombrekkes: Hvis du vil at innholdet skal tilpasse seg forskjellige typer enheter og ulike retninger, velger du Kan ombrekkes. I EPUB-filer med layout som kan ombrekkes, justeres tekststørrelsen og sidetallet til innholdet basert på leseren. Kan ombrekkes fungerer best med dokumenter som hovedsakelig består av tekst.
 • Fast layout: Hvis du vil at layouten på hver side i dokumentet skal forbli den samme, uansett type enhet eller retning, velger du Fast layout. I EPUB-filer med fast layout kan brukerne zoome inn og ut, men tekst- og innholdsplasseringen er fastsatt og kan ikke ombrekkes. Fast layout fungerer best med dokumenter med mange bilder eller kolonner.

Funksjoner som ikke støttes, eller endres ved eksportering til EPUB

Disse funksjonene i Pages-dokumentet ditt fjernes eller endres når du eksporterer til EPUB – uavhengig av hvilken layout du har valgt:

 • Smarte felt
 • Fotnoter konverteres til sluttnoter*
 • Kommentarer
 • Noen bildeeffekter (som skygger)
 • Bilder som er større enn 4 megapiksler, blir endret til 4 megapiksler

* Hvis du eksporterer et dokument med fast layout til EPUB, bevares ikke fotnotene.

Funksjoner som bare er tilgjengelige med fast layout

Disse funksjonene i Pages-dokumentet ditt eksporteres til EPUB kun hvis du har valgt fast layout. Du kan fremdeles eksportere dokumenter som har disse funksjonene, med layout som kan ombrekkes, men de vises ikke i den eksporterte EPUB-filen.

 • Topptekst og bunntekst
 • Flere kolonner
 • Sidestørrelse
 • Sideretning
 • Sidetall- og sideantallsfelt
 • Linjeavstand
 • Orddeling
 • Markerbar tekst i figurer
 • Overlappende tekst og objekter (for eksempel overlappende tekst med et bilde eller en figur)
 • Inndelingslayoutobjekter
 • Tekstbryting rundt objekter
 • Flytende objekter eksporteres som flytende (i stedet for å konverteres til tekstbundne objekter som i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes)
 • Tabulatorstopp
 • Skygger/refleksjoner
 • Koblede tekstbokser
 • Forløpningstekstfyll, bildetekstfyll eller tekstkonturer som ikke er heldekkende, konverteres til bilder.


Forbered et dokument

Du kan eksportere et sideoppsettsdokument som en EPUB med fast layout. Du kan eksportere et tekstbehandlingsdokument som en EPUB med layout som kan ombrekkes eller er fast. For å få best mulig resultat når du eksporterer filer som EPUB-filer med layout som kan ombrekkes, bør du bruke et tekstbehandlingsdokument med tekstbundne bilder.

Tekst i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes

Hvis du eksporterer til en bok som kan ombrekkes, kan teksten se annerledes ut når den åpnes i Bøker-appen eller andre lesere:

 • Når de leser boken i Bøker-appen, kan leserne velge den tekststørrelsen de liker best.
 • Tekststørrelser du angir i Pages-dokumentet, konverteres til liten, middels eller stor i boken, slik at lignende tekststørrelser i Pages vises i nøyaktig samme størrelse i EPUB-filen.
 • Det kan hende at tekstfargene i boken ikke er identiske med fargene i Pages-dokumentet.
 • Sidene i bøker som bruker loddrett tekst, går fra høyre mot venstre.
 • Forløpningstekstfyll, bildetekstfyll eller tekstkonturer som ikke er heldekkende, konverteres til heldekkende farger.

Opprett en innholdsfortegnelse

Når du eksporterer til EPUB-format, opprettes det automatisk en innholdsfortegnelse basert på oppføringene i innholdsfortegnelsevisningen i Pages. Et Pages-dokument uten oppføringer i innholdsfortegnelsevisningen blir eksportert til EPUB-format uten en innholdsfortegnelse.

For å se denne innholdsfortegnelsen i EPUB-boken i Bøker-appen velger du Vis > Innholdsfortegnelse på Mac. Alternativt kan du trykke på Innholdsfortegnelse-knappen  på iPhone eller iPad.

Om kapitler i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes

I en EPUB-fil med layout som kan ombrekkes, er kapittelskift basert på stilhierarkiet i innholdsfortegnelsen til Pages-dokumentet ditt. Du kan konfigurere innholdsfortegnelsen slik at det settes inn et kapittelskift før tittelen på et kapittel i EPUB-boken:

 1. I Pages velger du navnet på et kapittel i boken din.
 2. Velg en avsnittsstil for tittel eller overskrift, f.eks. Tittel, Overskrift, Overskrift 2, Overskrift 3 eller Rød overskrift.
 3. Åpne innholdsfortegnelsevisningen, velg stilen du brukte, klikk eller trykk på Rediger og fjern deretter eventuelle innrykk. 

Hver gang du bruker denne stilen, blir det følgende innholdet et nytt kapittel i EPUB-filen. Det settes også inn sideskift mellom kapitler i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes.

Bruk objekter i EPUB-filer med layout som kan ombrekkes

For å få et best mulig resultat med EPUB-filer med layout som kan ombrekkes, må du omformatere alle bilder, figurer eller andre objekter i dokumentet ditt for å gjøre dem om til tekstbundne objekter.

 1. Velg eller sett inn et objekt.
 2. Klikk eller trykk på Format-knappen .
 3. Klikk eller trykk på Ordne.
 4. Velg «Flytt med tekst».
 5. Velg «Bundet til teksten» i Tekstbryting-menyen.

Legg til bokomslag

Når du eksporterer boken, kan du velge hvilken type bokomslag du vil bruke på den. Omslaget vises i Biblioteket i Bøker-appen eller som symbolet på datamaskinen.

Hvis du velger «Velg et bilde», kan du legge til et omslagsbilde fra iPhone, iPad, Mac eller PC. Omslagsbildet kan være i et av formatene PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF, men kan ikke være større enn 4 megapiksler.

Hvis du velger «Uten bokomslag», bruker boken det generiske symbolet i Biblioteket i Bøker-appen.


Eksporter til EPUB-bok

Du kan eksportere dokumentet ditt i EPUB-formatet i Pages for Mac, Pages på iPhone eller iPad eller på nettet via iCloud.com. Hvis du har sporede endringer i dokumentet som du vil eksportere, må du godta eller forkaste endringene og stanse sporing av endringer før du eksporterer. Sporede endringer godtas automatisk hvis ingen spesifikk handling utføres. 

Eksporter med Pages for Mac

 1. Åpne dokumentet i Pages for Mac.
 2. Velg Fil > Eksporter til > EPUB.
 3. Skriv inn tittel og forfatter.
 4. Velg omslagstype for EPUB-boken din. Les mer om omslag.
 5. Trykk på layoutstilen du vil bruke. Finn ut hvordan du velger den beste layouten for prosjektet ditt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med fast layout.
 6. (Valgfritt) Under Avanserte valg velger du en hovedkategori og et språk for boken. For en bok med fast layout, velg å se boken som en enkelt side eller som et to-siders oppslag.
 7. For å være sikker på at fontene du valgte for dokumentet, vises i EPUB-filen, må du velge Integrer fonter. Hvis du opphever valget av Integrer fonter, endres fonten til den foretrukne fonten i leserens app. Pages kan integrere OpenType (OTF)- og TrueType (TTF)-fonter.
 8. Klikk på Neste.
 9. Skriv inn et navn på EPUB-filen, og klikk deretter på Eksporter.
 10. Dobbeltklikk på filen for å vise EPUB-filen i Bøker-appen når den er ferdig eksportert.

Eksporter med Pages på iPhone eller iPad

 1. Åpne dokumentet i Pages.
 2. På iPhone trykker du på Mer . På iPad, avhengig av hva du ser på verktøylinjen, trykker du på dokumentnavnet på verktøylinjen eller på Mer.
 3. Trykk på Eksporter.
 4. Velg EPUB.
 5. Skriv inn tittel og forfatter.
 6. Velg omslagstype for EPUB-boken din. Les mer om omslag
 7. Trykk på layoutstilen du ønsker å bruke. Finn ut hvordan du velger den beste layouten for prosjektet ditt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med fast layout.
 8. (Valgfritt) Trykk på Avansert, og deretter velger du en kategori og et språk for boken. For en bok med fast layout, velg å se boken som en enkelt side eller som et to-siders oppslag.
 9. For å være sikker på at fontene du valgte for dokumentet, vises i EPUB-filen, må du velge Integrer fonter. Hvis du opphever valget av Integrer fonter, endres fonten til den foretrukne fonten i leserens app. Pages kan integrere OpenType (OTF)- og TrueType (TTF)-fonter.
 10. Hvis dokumentet inneholder filmer og du planlegger å legge ut bøker på Apple Books, må du slå på Apple Books-kompatibilitet for å konvertere ikke-kompatible filmer til bilder. Ikke-kompatible lydfiler fjernes også.
 11. Trykk på Tilbake.
 12. Trykk på Eksporter for å dele EPUB-filen.
 13. For å vise EPUB-filen i Bøker-appen når den er ferdig eksportert, velger du Kopier til Bøker.

Eksporter med Pages for iCloud

 1. Åpne dokumentet i Pages for iCloud.
 2. Klikk på Mer-knappen , og velg deretter «Last ned en kopi».
 3. Klikk på EPUB i nedlastingsvinduet som vises.
 4. Skriv inn tittel og forfatter.
 5. Velg omslagsstilen for EPUB-filen. Les mer om omslag.
 6. Velg layoutstil. Finn ut hvordan du velger den beste layouten for prosjektet ditt. Hvis du bruker et sidelayoutdokument, må du eksportere med fast layout.
 7. (Valgfritt) Velg en kategori og et språk for boken under Avansert. For en bok med fast layout, velg å se boken som en enkelt side eller som et to-siders oppslag.
 8. Klikk på Last ned.

Del boken din

Du kan raskt eksportere boken til EPUB-format og dele den på iPhone, iPad eller Mac:

 1. Trykk eller klikk på Del-knappen  i verktøylinjen.
 2. Trykk eller klikk på Eksporter og send i Del-vinduet.
 3. Velg EPUB, og skriv deretter inn EPUB-informasjonen og velg bokalternativene.
 4. Del eller arkiver boken:
  • På iPhone eller iPad: Trykk på Eksporter og velg hvordan du vil dele boken, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eventuelt kan du trykke på Arkiver i Filer for å arkivere boken på enheten eller iCloud Drive.
  • På Mac: Velg Send en kopi for å dele boken. Eller klikk på Arkiver for å lagre boken på Macen eller i iCloud Drive.


Publiser boken din

Du kan publisere boken direkte til Apple Books fra Pages på iPad, iPhone, Mac eller på iCloud.com.


Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: