Om oppdateringer av SMC-firmware

Les om oppdateringer av SMC-firmware.

Oppdateringer av SMC-firmware dreier seg om oppdatering av System Management Controller-firmware (SMC) på Intel-baserte datamaskiner. SMC er en kontrollerbrikke på hovedkortet som styrer strømfunksjonene til datamaskinen. SMC styrer ulike funksjoner, blant annet:

 • Strøm- og varmestyring, lysdioden for dvalemodus og batteriet.
 • Styrer viftene, støtter bevegelsesføleren, lysføleren (ALS) og strømbryteren.

Tips: Skriv ut eller noter disse instruksjonene før du starter installeringen av oppdateringen.

Merk: Noen USB- og FireWire-enheter kan hindre at firmwareoppdateringer blir installert riktig. Koble fra unødvendige enheter og bruk bare Apple-tastaturet og -musen til å utføre oppdateringen.

Finn ut om det finnes en oppdatering for datamaskinen.

 1. Se Oppdateringer av EFI- og SMC-firmware for Intel-baserte Mac-maskiner for å finne ut om det finnes en oppdatering for datamaskinen. Du kan også velge Apple () > Programvareoppdatering for å se om det finnes en EFI-oppdatering for datamaskinen.

Installer programmet for firmwareoppdatering.

 1. Lukk alle åpne programmer og last ned SMC-firmwareoppdateringen for datamaskinen fra Apple Support Nedlastinger.
 2. Nedlasteren vil plassere diskfilen med et installeringsprogram i nedlastingsmappen din eller i mappen som er angitt på Generelt-fanen under Safari > Valg. Hvis du lastet ned diskfilen via Safari, vil Safari varsle deg om at det er et program i diskfilen. Klikk på OK for å fortsette.

Bruk firmwareoppdateringsprogrammet til å installere SMC-firmwareoppdateringen.

 1. Hvis «Åpne sikre filer etter nedlasting» er aktivert i Safari-valgene, vil diskfilen automatisk bli aktivert. Hvis dette valget ikke er aktivert i Safari, dobbeltklikker du på diskfilen for å aktivere den.
 2. Dobbeltklikk på filen SMC Update.pkg.
 3. Klikk på Fortsett når velkomstskjermen vises.
 4. Klikk på Fortsett etter at informasjonsskjermen har vist flere detaljer om oppdateringen.
 5. Hvis det vises en programvarelisensavtale, klikker du på Fortsett. Godta vilkårene ved å klikke på Godta.
 6. En «Standardinstallering»-skjerm åpnes. Dette vil installere oppdateringsprogramvaren for SMC-firmwaren i et midlertidig område på harddisken. Denne filen blir automatisk slettet når oppdateringen er fullført. Klikk på Installer.
 7. Skriv administratorpassordet og klikk på OK.
 8. Klikk på Fortsett installering når det vises en dialogrute som gir beskjed om at datamaskinen må omstartes for å fullføre installeringen.
 9. Klikk på Omstart for å fortsette med SMC-firmwareoppdateringen når det vises en dialogrute om at installering er fullført.
 10. Skjermen vil bli svart og kan forbli slik i flere sekunder. Det spilles av en lang tone. Datamaskinen omstarter med en grå skjerm og en Apple-logo. En framdriftsindikator nederst på skjermen vil angi at SMC-firmwareoppdateringen utføres.
 11. Datamaskinens vifter vil gå med full hastighet under oppdateringen, men skal gå tilbake til normal hastighet straks oppdateringen er fullført. Viktig: Ikke avbryt oppdateringsprosessen.Merk: Hvis det ikke vises noen framdriftsindikator og viftene ikke går med full hastighet, er det ikke sannsynlig at det blir utført en oppdatering på datamaskinen. Velg Programvareoppdatering fra Apple ()-menyen og prøv å oppdatere på nytt, eller last ned og utfør oppdateringen manuelt.
 12. Datamaskinen vil bli omstartet når firmwareoppdateringen er fullført.

Merk: Denne oppdateringen krever en Macintosh-formatert disk eller partisjon.

Publiseringsdato: