Bruk kameraadaptere fra Apple til å importere bilder

Finn ut hvordan du kan bruke kameraadaptere fra Apple til å importere bilder og videoer fra et digitalkamera eller SD-kort til iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan importere bilder og videoer fra et SD-kort, et digitalkamera eller annet støttet tilbehør til iOS-enheten ved hjelp av en av disse:

 • Kameraleser, Lightning til SD-kort
 • Lightning-til-USB 3-kameraadapter
 • Lightning-til-USB-kameraadapter
 • Apple USB-C-til-SD-kortleser

Hvis du har en iPhone 5 eller nyere, må den ha iOS 9.2 eller nyere. Hvis du har en iPod touch eller iPhone 4s, må den ha iOS 9.3. Hvis du bruker en Lightning-til-USB 3-kameraadapter, må du ha en iPad med iOS 9.3.

Importere bilder og videoer

Følg denne fremgangsmåten for å importere fra SD-kortet eller digitalkameraet ditt:

 1. Koble adapteren til iOS-enheten.
 2. Koble digitalkameraet ditt til adapteren via USB eller sett inn et SD-kort.
 3. Bilder skal åpnes automatisk med Importer-fanen åpen. Hvis det ikke skjer, åpner du Bilder og trykker på Importer.
 4. Trykk på Importer alle for å importere innholdet ditt, eller trykk på spesifikke objekter og deretter på Importer.
 5. Når importeringen er fullført, kan du bli spurt om du vil beholde eller slette mediefilene på kameraet eller SD-kortet.

Du kan bare importere innhold til iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan ikke eksportere innhold til et SD-kort eller digitalkamera.

Hvis du ikke ser importer-valget

Følg denne fremgangsmåten hvis du ikke ser Importer-fanen:

 1. Sørg for at digitalkameraet er på og i riktig modus for eksportering av bilder.
 2. Koble fra adapteren, vent i 30 sekunder og koble den til på nytt.
 3. Koble fra det digitale kameraet eller SD-kortet, vent i 30 sekunder og koble til på nytt.
 4. Start iOS-enheten på nytt, og slå kameraet av og på igjen.
 5. Hvis det er mulig, tester du med et annet digitalkamera eller minnekort. Hvis du kan importere mediefiler med et annet digitalkamera eller kort, kan det være et problem med dataene på kameraet eller SD-kortet. Prøv å importere dataene til en annen enhet eller datamaskin, og bruk deretter digitalkameraet til å formatere – eller nullstille – SD-kortet. Omformatering sletter alle bildene på SD-kortet. Se i håndboken til digitalkameraet ditt for å få mer hjelp.

Hvis det er innhold du ikke kan importere

Apples kameraadaptere kan importere flere typer mediefiler fra digitalkameraet eller SD-kortet ditt. Hvis formatet ikke er kompatibelt med iOS, kan du ikke se dem på enheten din, men du kan importere dem til datamaskinen.

Apples kameraadaptere kan bare importere innhold som ble tatt med digitalkameraer. Det er ikke sikkert du kan importere innhold som har fått nytt navn eller som er redigert eller kopiert til digitalkameraet eller SD-kortet.

Støttede SD-kort og bildeoverføringsprotokoller

 • PTP (Picture Transfer Protocol)
 • Protokoll for masselagringsenheter
 • SDSC
 • SDHC
 • miniSD
 • microSD
 • MMC
 • SDXC

Flash- eller USB-minnepinner støttes ikke for importering av bilder.

Hvis du bruker en Lightning-til-USB 3-kameraadapter, overfører følgende iPad-modeller data med USB 3-hastighet:

 • 12,9-tommers iPad Pro (2. generasjon)
 • 10,5-tommers iPad Pro
 • iPad Pro (12,9-tommers)

Alle andre adaptere og iOS-enheter bruker USB 2-hastigheter.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: