Bruk av sudokommandoen i Terminal krever et administratorpassord

For å kjøre en sudo-kommando i Terminal på Mac-maskinen, må du være logget på med en administratorkonto som har et passord.

Når du er logget på Mac-maskinen med en administratorkonto, kan du bruke sudo-kommandoen i Terminal-programmet for å kjøre kommandoer som en annen bruker, som for eksempel rotbrukeren. Når du har angitt kommandoen, vil Terminal be deg om å angi kontopassordet ditt. Hvis du har glemt passordet eller hvis kontoen ikke har et passord, kan du legge til eller endre passord i Brukere og grupper-valgpanelet. Deretter kan du kjøre sudo-kommandoer i Terminal.

Terminal viser ikke passordet mens du skriver. Hvis du angir feil passord eller et tomt passord, kjøres ikke kommandoen, og Terminal ber deg om å prøve på nytt.

Publiseringsdato: