Bruke USB-A-kameraadaptere fra Apple med andre USB A-enheter

Finn ut hvordan du bruker USB-A-kameraadaptere fra Apple med andre USB-A-enheter.

Koble til enhetene

Du kan bruke USB-A-kameraadaptere fra Apple til å importere bilder fra det digitale kameraet ditt. Du kan også bruke USB-A-kameraadaptere fra Apple til å koble til andre USB-A-enheter til iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan bruke disse USB-enhetene med USB-A-kameraadaptere fra Apple:

 • Lyd/MIDI-grensesnitt og -enheter
 • Huber
 • Ethernet-adaptere
 • SD-kortlesere
 • Barkode-skannere

For å bruke USB 3-kameraadapteren fra Apple, trenger du en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9.3 eller nyere.

Noen enheter trenger mer strøm enn en iPhone, iPad eller iPod touch kan gi. Hvis du kobler til en av disse enhetene, kan du se et varsel som sier «Tilbehøret som er koblet til, bruker for mye strøm.» Forsøk en av disse fremgangsmåtene: 

 • Koble enhetene til en USB-A-hub med strøm eller en annen strømkilde.
 • Bruk en Lightning-til-USB 3-adapter for kamera.

Lightning-til-USB 3-adapteren for kamera har en innebygget Lightning-port, som du kan koble til en USB-A-strømadapter. Dette gir strøm til iOS-enheten og den tilkoblede enheten.

Støttede Ethernet-adaptere

Dette er noen av USB-A Ethernet-adapterne du kan bruke med USB 3-kameraadapteren fra Apple:

 • Apple USB Ethernet Adapter
 • Buffalo LUA-U2-GT
 • Linksys USB200M
 • Linksys USB1000
 • IO-Data ETG-US2
 • Belkin F5D5055

Få hjelp

Forsøk denne fremgangsmåten hvis du ikke kan koble til en støttet enhet:

 1. Koble USB-kameraadapteren fra Apple fra iOS-enheten.
 2. Koble fra eventuelle enheter som er tilkoblet USB-kameraadapteren fra Apple.
 3. Omstart iOS-enheten.
 4. Sett inn USB-kameraadapteren fra Apple og forsøk å koble til USB-enheten på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: