Bruke OS X Servers Programvareoppdatering-tjeneste med flere Mac OS X-klientversjoner

Les om hvordan du bruker OS X Servers Programvareoppdatering-tjeneste med klienter som kjører forskjellige Mac OS X-versjoner.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Flere versjoner av OS X-klienter kan alle bruke samme URL til tilkobling til en OS X Server som kjører Programvareoppdatering-tjenesten. Før du følger framgangsmåten i denne artikkelen, må Programvareoppdatering-tjeneren kjøre Mac OS X Server v10.6.7 eller nyere. Pass på å sjekke kompatibilitetssiden for Programvareoppdatering-tjenesten her for å få vite hvilke klientversjoner som kan få oppdateringer fra hvilke tjenerversjoner.

Bruke en konfigurasjonsprofil

Du kan bruke en konfigurasjonsprofil (for eksempel en slik som lages av Profilhåndtering) for å styre klienter til en Programvareoppdatering-tjener. Når du legger til en Programvareoppdatering-entitet i profilen, angir du en URL:

http://su.example.com:8088/index.sucatalog

...der du erstatter su.example.com med Programvareoppdatering-tjenerens fullt kvalifiserte vertsnavn.

Se Hjelp-dokumentasjonen til Profilhåndtering for å få mer informasjon om oppretting av konfigurasjonsprofiler.

Administrert klient

Slik styrer du tilgangen til Programvareoppdatering-tjenere med Administrert klient:

 1. Klikk på Valg i Workgroup Manager.
 2. Påse at den riktige katalogen er valgt og at du er godkjent. Klikk på jordklodesymbolet for å bytte katalog. Hvis du ikke er godkjent, klikker du på låsen og oppgir navnet og passordet til en katalogadministrator.
 3. Velg en datamaskingruppe.
 4. Klikk på Programvareoppdatering.
 5. Velg administrasjonsinnstillingen Alltid.
 6. Angi en URL som denne (der du erstatter su.example.com med Programvareoppdatering-tjenerens fullt kvalifiserte vertsnavn):
  http://su.example.com:8088/index.sucatalog

 7. Klikk på Bruk nå.

Ikke-administrerte klienter

Slik styrer du ikke-administrerte klienter (klienter som ikke styres med en konfigurasjonsprofil eller Managed Client) til en Programvareoppdatering-tjener:

 1. Åpne Terminal på den ikke-administrerte klienten.
 2. Skriv denne kommandoen (der du erstatter su.example.com med Programvareoppdatering-tjenerens fullt kvalifiserte vertsnavn):
  sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL http://su.example.com:8088/index.sucatalog

Du kan kontrollere endringen ved å bruke denne kommandoen:

defaults read /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL

Hvis du vil styre den ikke-administrerte klientdatamaskinen tilbake til Apple Programvareoppdatering-tjeneren, bruker du denne kommandoen:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL
Publiseringsdato: