Ta opp en pakkesporing med Terminal på en Mac

Hvis du vet hvordan du leser en pakkesporing, kan det være nyttig ved diagnostisering av problemer med en nettverksforbindelse.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Finne BSD-enhetsnavnet til nettverksgrensesnittet

 1. Logg deg på Macen med en administratorkonto.
 2. Når du holder Tilvalg-tasten nede, velger du Apple-menyen () > Systeminformasjon (eller Systemprofil).
 3. Velg Nettverk fra listen til venstre i Systeminformasjon-vinduet. 
 4. Velg nettverksgrensesnittet (som Wi-Fi eller Ethernet) fra listen over aktive tjenester til høyre i vinduet.
 5. Finn «BSD-enhetsnavn» under Detaljer nederst i vinduet. I illustrasjonseksemplet er BSD-enhetsnavnet til Wi-Fi en0.

Systeminformasjon-vindu

Ta opp en pakkesporing

 1. Åpne Terminal, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Skriv følgende kommando, men bytt ut BSDnavn med BSD-enhetsnavnet (for eksempel en0, en1 eller ppp0) fra Systeminformasjon: 

  sudo tcpdump -i BSDnavn -s 0 -B 524288 -w ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 3. Trykk på returtasten og oppgi administratorpassordet når du blir bedt om det.
 4. Terminal skal vise tcpdump: listening on... for å indikere at programmet lytter etter aktivitet på nettverksgrensesnittet.
 5. Utfør nettverksfunksjonen du vil teste, mens Terminal er åpen.
 6. Når nettverksfunksjonen er utført, går du tilbake til Terminal og trykker på Ctrl-C for å fange opp pakkesporingen. Terminal arkiverer den på skrivebordet i en fil med navnet «DumpFile01.pcap». 
 7. Bruk denne kommandoen i Terminal for å se på innholdet i filen:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. Hvis du vil ta opp flere pakkesporinger, endrer du Terminal-kommandoen ved å øke nummeret på den arkiverte filen (som DumpFile02.pcap og DumpFile03.pcap).

Finn ut mer

Apple Developer-nettstedet har mer informasjon om pakkesporing. Når du løser problemer med en nettverksforbindelse, bør du vite datamaskinens modell, macOS-versjonen, IP-adressen (og destinasjons-IP-adressen) og MAC-adressen (Media Access Control). Du bør også forstå datamaskinens rolle i nettverksaktiviteten, i tillegg til tidspunktet for hver nettverkshendelse som er knyttet til problemet.

Når du løser problemer med forbindelsen mellom en AirPort-basestasjon og et bredbåndsmodem, omstarter du basestasjonen og tar opp samhandlingen med Internettleverandøren når den starter opp igjen. Du kan omstarte basestasjonen ved bruk av AirPort-verktøy, eller koble den fra strømkilden et øyeblikk. Under testingen er det best om basestasjonen, modemet og opptaksdatamaskinen er koblet til en Ethernet-hub og ikke en svitsj. Du bør også tilordne opptaksdatamaskinens IP-adresse manuelt, slik at den ikke tar DHCP-leien som basestasjonen trenger (en 169.254.x.x-adresse bør være tilstrekkelig).

Pakkesporingen kan vise at TCP-sjekksummen for pakker som sendes av Macen, er feil. Det er fordi pakkesporingen tas opp på linjelaget til nettverksstakken, som er like foran den fysiske nettverksadapteren hvor sjekksummene genereres. Dette kan trygt overses.

Publiseringsdato: