Om iTunes Store foreldrevarsler

Denne artikkelen beskriver foreldreadvarselen som vises på noen valg som er tilgjengelig i iTunes Store.

Advarsel angående Internett-radio: De tilgjengelige Internett-radiostasjonene i iTunes kommer ikke fra Apple. Noen kan sende materiale som er beregnet på et voksent publikum, slik som sanger med støtende språkbruk og komedier med voksne temaer og situasjoner.

Advarsel angående iTunes Store: Følgende tekst er hentet fra nettsiden Recording Industry Association of America Parental Advisory. Foreldrevarselet er informasjon til kunder om at produkter som har dette merket, kan inneholde støtende språkbruk eller beskrivelser eller beskrivelse av vold, sex eller rusmisbruk. Foreldre bør ta dette i betraktning.

Bruk av foreldrevarseletiketten avgjør ikke om en innspilling er eller ikke er egnet for bestemte lyttere. Den fjernbare etiketten er en «pass på» til foreldre (og konsumenter, forhandlere og grossister) om at produktets innhold bør tas i betraktning hvis produktet vurderes kjøpt til barn, og hvis det er barn til stede når produktet blir spilt i hjemmet.

Følgende punkter kan ligge til grunn for avgjørelsen om å merke et produkt med en foreldreadvarsel.

  • Om innspillingen i lys av samtidskulturens moral og standarder og de enkelte foreldrenes valg og synspunkter, kan være noe foreldrene ikke vil at barna deres skal lytte til.
  • I denne vurderingen er sammenhengen viktig. Noen ord, setninger, lyder eller beskrivelser kan virke støtende på foreldre hvis de er tatt ut av sammenhengen eller spesielt vektlagt, men vil ikke virke støtende hvis de opptrer i bakgrunnen eller hvis de ikke er en del av meningsbærende tekst.
  • Sammenhengen materialet blir framført i, og lytternes forventninger er også viktig. I tillegg til banning må «beskrivelser av vold, sex og rusmisbruk» tas med i betraktningen når det avgjøres om et produkt skal merkes med foreldrevarseletiketten.
  • Tekster kan ofte tolkes på forskjellige måter. Ord kan ha ulik betydning. I tillegg må ord betraktes og tolkes i sammenheng med musikken de framføres sammen med. Tekster som framføres sammen med rå og hard musikk, kan ofte oppfattes annerledes enn hvis de samme tekstene framføres sammen med myk og beroligende musikk.

Merking er ingen vitenskap, det krever sensitivitet og sunn fornuft. Sammenheng, hyppighet og vektleggelse er viktig i denne sammenhengen. Isolerte og uforståelige henvisninger til støtende materiale kan være utilstrekkelig for merking med foreldrevarseletikett.

Disse retningslinjene gjelder for kommersielt utgitte enkeltspor/-sanger og hele albumer (enten de er utgitt på CD, kassett eller på annen måte) og videoer.

Se Bruke Restriksjoner på Mac eller PC for mer informasjon om foreldrevarsel.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: