Om iTunes Store-foreldreadvarsler

I denne artikkelen beskriver vi foreldreadvarselen som vises på noe innhold i Apple Music og iTunes Store.

Advarsel for Internett-radio: De tilgjengelige stasjonene som bruker Internett-radio i iTunes, kommer ikke fra Apple. Noen av dem kan sende innhold for en voksen målgruppe, som for eksempel sanger med upassende tekster og humorprogrammer med voksne temaer og situasjoner.

Advarsel for Apple Music og iTunes Store: Følgende er hentet fra nettsiden om foreldreadvarsler til Recording Industry Association of America. Foreldreadvarselen er en opplysning til forbrukere om at opptak som er merket med denne logoen, kan inneholde et sterkt språk eller beskrivelser av vold, sex eller rusmisbruk. Foreldres skjønn anbefales.

Bruken av foreldreadvarselen er ingen bestemmelse om et opptak er egnet for bestemte lyttere eller ikke. Merket (som ikke kan fjernes) er derimot en advarsel til foreldre (og forbrukere, forhandlere og grossister) om at foreldres skjønn anbefales ved kjøp av det bestemte opptaket til barn eller til lytting i hjemmet.

Det kan ha blitt tatt hensyn til følgende problemer i forbindelse med bruk av merket.

  • Om, i lys av samtidens kulturelle moral og standarder og individuelle foreldres valg og mening, opptaket kan være noe som foreldrene kanskje ikke vil at barnet skal lytte til.
  • Kontekst er selvfølgelig viktig: Noen ord, uttrykk, lyder eller beskrivelser kan være støtende for foreldre hvis de fremheves, men det er ikke sikkert at de er det hvis de bare er en del av bakgrunnen eller ikke er i en viktig del av sangteksten.
  • Konteksten til artisten som fremfører materialet, i tillegg til forventningene til artistens målgruppe, er også viktig. I tillegg til banning, må det tas hensyn til «beskrivelser av vold, sex eller rusmisbruk» når det tas en avgjørelse om å bruke foreldreadvarselen.
  • Sangtekster kan også tolkes på flere måter. Ord kan ha forskjellige betydninger. Ord kan heller ikke ses på isolert fra den tilhørende musikken. Sangtekster med høy og støyende musikk kan oppfattes annerledes om den samme teksten hadde myk og rolig musikk.

Merking er ingen vitenskap – det kreves følsomhet og sunn fornuft. Kontekst, frekvens og vektlegging er naturligvis viktig. Isolerte eller uforståelige referanser til bestemt materiale er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til at merket blir brukt.

Disse retningslinjene gjelder for kommersielle lanseringer av enkeltspor i tillegg til fulle album (uansett om de gis ut som CD, kassett eller på annen måte) og videoer.

Hvis du vil ha mer informasjon om foreldrekontroller, kan du gå til Bruk Restriksjoner i iTunes på Mac eller PC.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: