AirPort: NAT-porttilordning til L2TP VPN-tjenere på private adresser via AirPort-verktøy fungerer ikke

Les hva du kan gjøre hvis NAT-porttilordning til L2TP VPN-tjenere på private adresser via AirPort-verktøy ikke fungerer.

NAT (NAT = Network Address Translation) gjør det mulig å dele én enkelt IP-adresse med datamaskiner og enheter i nettverket. I visse miljøer kan det være ønskelig å konfigurere AirPort-enheten for å tillate tilgang til L2TP VPN-tjenere som bruker private adresser. Fastsetting av denne portkonfigurasjonen forsøker å omdirigere IKE via UDP-port 500 og ESP-UDP via UDP-port 4500, som kan komme i konflikt med Back to My Mac.

Hvis du vil aktivere NAT-portvideresending til L2TP VPN-tjenere på private adresser på din AirPort-basestasjon, må du først sørge for at Back to My Mac-tjenesten er deaktivert i AirPort-verktøy. Hvis du konfigurerer NAT-portvideresending til L2TP VPN-tjenere på private adresser når Back to My Mac er aktivert, vil innstillingen for portvideresending til tjenerne bli ignorert.

Slik deaktiverer du Back to My Mac for AirPort-basestasjoner

Kontroller at du er i samme lokalnettverk som AirPort-basestasjonen du vil konfigurere. Disse instruksjonene gjelder for AirPort-verktøy 6.0 eller nyere.

  1. For OS X: I Finder velger du Verktøy fra -menyen og åpner AirPort-verktøy. (Som nevnt bør du bruke AirPort-verktøy 6.0 eller en nyere versjon).
    I Windows velger du Start > Alle programmer > AirPort og åpner AirPort-verktøy. (Som nevnt bør du bruke AirPort-verktøy 6.0 eller en nyere versjon).
  2. Velg AirPort-basestasjonen, og klikk deretter på Rediger.
  3. Skriv inn passordet for AirPort-basestasjonen hvis du blir bedt om det (ikke Back to My Mac-passordet).
  4. Klikk på Basestasjon-fanen hvis den ikke allerede er valgt, og velg deretter alle kontoer fra "Back to My Mac" og klikk på minustegnet, én om gangen.
  5. Klikk på Oppdater for å lagre endringene.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: