AirPort: NAT-porttilordning til L2TP VPN-tjenere på private adresser via AirPort-verktøy fungerer ikke

Les hva du kan gjøre hvis NAT-porttilordning til L2TP VPN-tjenere på private adresser via AirPort-verktøy ikke fungerer.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

NAT (NAT = Network Address Translation) gjør det mulig å dele én enkelt IP-adresse med datamaskiner og enheter i nettverket. I visse miljøer kan det være ønskelig å konfigurere AirPort-enheten for å tillate tilgang til L2TP VPN-tjenere som bruker private adresser. Innstilling av denne portkonfigurasjonen forsøker å omdirigere IKE via UDP port 500 og ESP-UDP via UDP port 4500, som kan være i konflikt med Tilbake til min Mac.*

Hvis du vil aktivere NAT-portvideresending til L2TP VPN-servere på private adresser på AirPort-basestasjonen, må du først kontrollere at tjenesten Tilbake til min Mac er deaktivert i AirPort-verktøyet. Hvis du konfigurerer NAT-portvideresending til L2TP VPN-servere på private adresser med Tilbake til min Mac aktivert, ignoreres innstillingen for portvideresending til serverne.

*Fra 1. juli 2019 er tjenesten Tilbake til min Mac ikke lenger tilgjengelig.

Slik deaktiverer du Tilbake til min Mac for AirPort-basestasjoner

Kontroller at du er i samme lokalnettverk som AirPort-basestasjonen du ønsker å konfigurere. Disse instruksjonene gjelder AirPort Utility 6.0 og nyere.

  1. For OS X: I Finder velger du Verktøy fra Go-menyen og åpner deretter AirPort-verktøy. (Som nevnt, bør du bruke AirPort Utility 6.0 eller nyere).
    I Windows velger du Start > Alle programmer > AirPort og åpner AirPort-verktøy. (Som nevnt, bør du bruke AirPort Utility 6.0 eller nyere).
  2. Velg AirPort-basestasjon, og klikk deretter «Rediger».
  3. Angi passordet for AirPort-basestasjonen hvis du blir bedt om det (ikke Tilbake til min Mac-passordet).
  4. Klikk på «Basestasjon»-fanen hvis den ikke allerede er valgt, velg deretter alle kontoer fra «Tilbake til min Mac» og klikk på minusknappen, en om gangen.
  5. Klikk på Oppdater for å arkivere endringene.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: