Om VoiceOver-støtte for annet enn Apple-apper på iPhone, iPad og iPod touch

Apple stoler på at hver enkelt programutvikler implementerer komponenter i appene sine for at VoiceOver skal fungere riktig.

Apple stoler på at hver enkelt apputvikler implementerer komponenter i appene sine for at VoiceOver skal fungere riktig. Hvis en app du bruker, ikke støtter VoiceOver, ser du etter oppdateringer i App Store eller kontakter utvikleren av appen. Du finner utviklerens nettsted for kundestøtte ved å navigere til App Store og søke etter appen. Utviklerens nettsted for kundestøtte er oppført på programmets produktinformasjonsside.

Hvis en app ikke har full støtte for VoiceOver, kan VoiceOver hoppe over knapper eller tekstområder, eller funksjonen vil kanskje ikke uttale riktig etikett for et objekt. For å avhjelpe dette problemet introduserte Apple Tilpassede etiketter i iOS 5. Med VoiceOver aktivert kan du dobbelttrykke og holde med to fingre for å åpne objektmerkeren. Deretter kan du opprette dine egne etiketter for objekter i en app som ikke har riktige etiketter.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: