Bruk varslinger på iPhone, iPad og iPod touch

Med Varslinger i iOS 12 og nyere og iPadOS er det enda lettere å vise og administrere flere varslinger samtidig – slik at du kan redusere avbrudd i løpet av dagen.

Åpne fra låst skjerm

Du kan raskt vise de nylige varslingene dine på den låste skjermen ved å ta opp iPhone* eller vekke iPad. Du kan også gjøre følgende fra låst skjerm:

 • Trykk på en enkelt varsling eller en gruppe varslinger for å vise alle fra den appen. 
 • Sveip til venstre over varslingene for å administrere, se eller fjerne varslingene.
 • Administrer varsler for bestemte apper.

Hvis du ønsker å forhåndsvise varslingene på låst skjerm uten å låse opp enheten, går du til Innstillinger > Varslinger > Vis forhåndsvisninger og velger Alltid.

Løft for å vekke er tilgjengelig på iPhone 6s eller nyere.

Åpne fra Varslingssenter

Varslingssenteret viser varslingsloggen din – slik at du kan bla tilbake og se hva du har gått glipp av. Det finnes to måter å se varslingene dine på fra Varslingssenter:

 • Fra låst skjerm sveiper du opp fra midten av skjermen.
 • Fra alle andre skjermer sveiper du ned fra midten øverst på skjermen.

Slik tømmer du varslingsloggen: Trykk og hold på  og trykk på Tøm alle varslinger. Eller trykk på  og trykk på Tøm.

 

Administrer varslinger

Hvis du vil administrere varslingene fra låst skjerm eller varslingssenteret:

 1. Sveip til venstre over et varsel eller en gruppe varsler.
 2. Trykk på Administrer, og velg fra disse alternativene: 
  • Stille levering: Disse varslingene vises i varslingssenteret, men de vises ikke på låst skjerm, de spiller ikke lyder, og de viser ikke noe banner eller merke.
  • Slå av: Dette slår av alle varslinger for en bestemt app. Hvis du vil slå dette på igjen, går du til Innstillinger > Varslinger, velger appen og trykker på Tillat varslinger. 

Du kan også trykke på Innstillinger for å endre varselstiler eller varselinnstillinger for en bestemt app. 

 


Endre varselstiler

Hvis du ønsker å legge til eller endre en varselstil for en varsling:

 1. Gå til Innstillinger > Varslinger.
 2. Velg en app under Varslingsstil. 
 3. Velg en type varsel- og bannerstil. 

Du kan også slå av og på lyder og merker.

Endre innstillinger for gruppevarslinger

Du kan bruke gruppevarslinger eller holde dem adskilt.

 1. Gå til Innstillinger > Varslinger.
 2. Velg en app, og trykk på Gruppering av varslinger.
 3. Velg ett av disse alternativene:
  • Automatisk: Varslinger fra hver app vises i grupper basert på appvarsler.
  • Etter app: Alle varslinger fra hver app grupperes i enkeltvis ordnede, utvidbare varsler.
  • Av: Varslinger vises i den rekkefølgen de mottas i, uten gruppering.

Herfra kan du også velge hvordan du vil vise forhåndsvisninger for varslinger for bestemte apper. Du kan for eksempel få forhåndsvisninger av varslinger til å dukke opp hele tiden eller aldri, selv når enheten er låst.

     

Konfigurere stedsbaserte varsler

Noen apper bruker stedet ditt for å sende deg relevante varsler basert på hvor du befinner deg. Du kan for eksempel motta en påminnelse om å ringe noen når du kommer til en bestemt plass, eller når du begir deg på vei til neste sted.

Hvis du ikke er interessert i å få slike påminnelser, kan du slå dem av. Gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester, og trykk på en app for å aktivere eller deaktivere stedsbaserte varsler. Finn ut mer om Stedstjenester.

Hvis du ikke ser varslinger for en bestemt app

Du må være tilkoblet Wi-Fi eller mobilnettverk for å motta varslinger. Prøv følgende hvis du fortsatt ikke mottar varslinger for en bestemt app:

 1. Påse at appen støtter varslinger. Gå til Innstillinger > Varslinger, velg appen, og påse at Tillat varslinger er slått på.
 2. Hvis du har slått på varslinger for en app, men ikke mottar varslinger, kan Bannere være slått av. Gå til Innstillinger > Varslinger, velg appen, og velg Bannere.
 3. Kontroller at du er pålogget med Apple-ID-en din
 4. Kontroller at Ikke forstyrr er deaktivert
 5. Hvis du nylig har installert en app eller gjenopprettet fra en sikkerhetskopi, åpner du appen for å begynne å motta varslinger.

Finn ut mer

Varslinger bruker Wi-Fi bare når det ikke er noen mobildataforbindelse tilgjengelig. Brannmurer og proxytjenere kan påvirke hvorvidt du kan motta varslinger. Få hjelp til å bruke Apple Push Notification Service (APN)

Finn ut mer om varslinger på Apple Watch.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: