Formatere eksterne stasjoner for Mac OS Extended før bruk med Aperture

Tips om klargjøring av en ny ekstern harddisk for bruk med Aperture.

Du ønsker kanskje å bruke en ekstern FireWire- eller USB-harddisk til å lager Aperture-biblioteket, referansebilder eller hvelv. Her er noen forslag angående klargjøring av den eksterne harddisken for å få best ytelse med Aperture. Mange eksterne harddisker leveres forhåndsformatert som FAT 32. Dette er et opprinnelig Windows-filformat som kan leses av Mac OS X, men som ikke er ideelt for bruk med Aperture.

Før du begynner å bruke den nye eksterne harddisken med Aperture, bør du omformatere den til Mac OS Extended-filsystemet:

  1. Pass på at stasjonen er tilkoblet og aktivert.
  2. Hvis du allerede har skrevet data på stasjonen, sikkerhetskopierer du disse før du går videre til neste trinn.
  3. Velg Gå > Verktøy i Finder. Da åpnes mappen /Programmer/Verktøy.
  4. Start Diskverktøy.
  5. Klikk på symbolet for den eksterne harddisken i sidepanelet til venstre.


  6. Klikk på Slett-fanen øverst i vinduet.


  7. Velg Mac OS Extended (journalført) på menyen Volumformat.


  8. Skriv et navn på den eksterne harddisken i Navn-feltet.
  9. Klikk på Slett-knappen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: