Koble en AirPrint-skriver til et Wi-Fi-nettverk

Du kan koble en AirPrint-skriver til et Wi-Fi-nettverk med tanke på trådløs utskrift fra Mac, iPhone, iPad eller iPod touch.

Denne generelle informasjon gjelder ikke spesielt for noen bestemt AirPrint-skriver. Se i skriverens dokumentasjon eller kontakt skriverprodusenten for å få detaljerte framgangsmåter. Alle Wi-Fi-skrivere trenger et riktig konfigurert Wi-Fi-nettverk og navnet (eller SSID-en) og passordet til nettverket.

Hvis skriveren har innebygd skjerm

Skrivere med berøringsskjerm eller en annen innebygd skjerm (kontrollpanel) forventer vanligvis at du bruker denne skjermen til å velge eller oppgi navnet og passordet til Wi-Fi-nettverket. Se i skriverdokumentasjonen angående detaljer.

Hvis skriveren benytter Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Hvis Wi-Fi-ruteren ikke er produsert av Apple, ser du i ruterdokumentasjonen etter detaljer om hvordan du legger inn en WPS-skriver.

Hvis Wi-Fi-ruteren er en AirPort-basestasjon:

 1. Åpne AirPort-verktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen. 
 2. Velg basestasjonen din i AirPort-verktøy, og oppgi deretter basestasjonens passord hvis du blir bedt om det.
 3. Velg Basestasjon > Legg til WPS-skriver.
 4. Velg enten «Første forsøk» eller «PIN» som type WPS-tilkobling som skal tillates. Klikk deretter på Fortsett.
  • Hvis du har valgt «Første forsøk», trykker du på WPS-knappen på skriveren. Klikk på Ferdig når skriverens MAC-adresse vises i AirPort-verktøy.
  • Hvis du har valgt «PIN», oppgir du skriverens PIN-kode, som skal finnes i dokumentasjonen til skriveren. Klikk deretter på Fortsett. Klikk på Ferdig når skriverens MAC-adresse vises i AirPort-verktøy.
 5. Avslutt AirPort-verktøy.

Hvis skriveren kan kobles til Mac via USB

Du kan kanskje bruke en USB-forbindelse til å konfigurere Wi-Fi-utskrift:

 1. Koble skriveren til Mac-maskinen med riktig USB-kabel.
 2. Installer Mac-programvaren som fulgte med skriveren, og påse at den inkluderer en skriveroppsettassistent. 
 3. Bruk skriveroppsettassistenten til å koble skriveren til Wi-Fi-nettverket. Se i skriverdokumentasjonen angående detaljer.
 4. Koble USB-kabelen fra skriveren og Mac-maskinen. Skriveren skal fortsatt være tilkoblet Wi-Fi-nettverket.

Hvis skriveren kan opprette et ad hoc-Wi-Fi-nettverk

Du kan kanskje bruke skriverens egne ad hoc-Wi-Fi-nettverk til å konfigurere Wi-Fi-utskrift:

 1. Installer Mac-programvaren som fulgte med skriveren, og påse at den inkluderer en skriveroppsettassistent.
 2. Kontroller at skriverens ad hoc-Wi-Fi-nettverk er slått på. Se i skriverdokumentasjonen angående detaljer.
 3. Åpne Wi-Fi-menyen på Mac-maskinen ved å klikke på Wi-Fi-symbolet på menylinjen, og marker deretter navnet på skriverens ad hoc-Wi-Fi-nettverk. Mac-maskinen vil ikke kunne koble seg til Internett eller andre tjenester i det regulære Wi-Fi-nettverket mens den er koblet til skriverens nettverk.
 4. Bruk skriveroppsettassistenten til å koble skriveren til Wi-Fi-nettverket. Se i skriverdokumentasjonen angående detaljer. Skriveren kan bli omstartet før den kobler seg til nettverket.
 5. Gå tilbake til Wi-Fi-menyen på Mac-maskinen og endre tilbake til Wi-Fi-nettverket ditt.

Les mer

Når skriveren er koblet til Wi-Fi-nettverket, er du klar til å starte utskrift:

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: