Væskeskade på Mac-maskiner og tilbehør dekkes ikke av garantien

Skade på Mac-maskiner og tilbehør forårsaket av væske dekkes ikke av Apples ettårs (1) begrensede garanti eller AppleCare Protection Plan (APP).

Aktuelle bærbare Mac-maskiner og kablede og trådløse Apple-tastaturer (unntatt Magic Keyboard) har væskekontaktindikatorer (Liquid Contact Indicator – LCI) for å finne ut om disse enhetene har vært eksponert for væske.

Fordelene som garantien fra produsenten gir, kommer i tillegg til rettighetene du har i henhold til forbrukerlovgivning. Du kan lese mer om dette på Apple-produkter og lovfestede garantier.

Hvis tastaturet ikke fungerer

Du kan få hjelp til å identifisere tastaturet og framgangsmåter for å løse problemer hvis det trådløse Apple-tastaturet ikke fungerer som forventet.

Publiseringsdato: