Væskeskade på Macer og tilbehør dekkes ikke av garantien

Finn ut mer om væskeskader på Macer og tilbehør som ikke dekkes av garantien.

Skade på Macer og tilbehør forårsaket av væske dekkes ikke av Apples ettårs (1) begrensede garanti eller AppleCare Protection Plan.

Med AppleCare+ for Mac får du ubegrenset dekning for skade ved uhell. Det påløper en egenandel pluss gjeldende avgifter for hvert tilfelle. Unntak gjelder. Se vilkårene for AppleCare+ for Mac for mer informasjon.

Aktuelle bærbare Macer og enkelte kablede og trådløse Apple-tastaturer har LCI (væskekontaktindikator) for å finne ut om disse enhetene har vært eksponert for væske.

Fordelene som garantien fra produsenten gir, kommer i tillegg til rettighetene du har i henhold til forbrukerlovgivning. Du kan lese mer om dette på Apple-produkter og lovfestede garantier.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Apple for å få hjelp med en stasjonær datamaskin, en bærbar datamaskin eller tilbehør.

Publiseringsdato: