Slik gjenoppbygger du en speilet programvare-RAID

Lær hvordan du gjenoppbygger en speilet programvare-RAID i Mac OS X.

Når du kobler fra en disk som utgjør et nivå i et speilet RAID-sett og deretter kobler den til igjen, må disken gjenoppbygges slik at den inneholder de nyeste dataene. Hvis du tidligere aktiverte valget "Automatisk gjenoppbygging av speilet RAID" i dialogruten med RAID-alternativer da du opprettet RAID, gjenoppbygges disken automatisk i bakgrunnen, og du trenger ikke følge trinnene i denne artikkelen.

Hvis du ikke aktiverte valget "Automatisk gjenoppbygging av speilet RAID" i dialogruten med RAID-alternativer da du opprettet RAID, må du gjenoppbygge disken selv. Slik gjenoppbygger du en disk i et speilet RAID-sett:

  1. Åpne Diskverktøy.
  2. Velg RAID-settet, og klikk på RAID.
  3. Klikk på Gjenoppbygg.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: