Få hjelp hvis du har problemer med å bruke en POP-e-postkonto med mer enn én enhet

Du kan bruke POP-e-postkontoen med mer enn én enhet, men den virker best med én. Hvis du har problemer med å bruke kontoen med flere enheter, kan du finne ut hva du bør gjøre.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du bruker samme POP-e-postkonto på mer enn én enhet, kan det hende at e-postmeldinger bare vises på den første enheten som mottar dem. Dette skjer når en e-postapp er konfigurert til å fjerne meldinger automatisk fra serveren etter at appen har mottatt dem.

Du kan konfigurere iPhone, iPad, iPod touch eller Mac til å beholde meldinger på serveren, slette dem etter et angitt antall dager eller beholde dem til du flytter dem fra innboksen. Følg denne fremgangsmåten. 

Hvis e-postkontoen bruker IMAP i stedet for POP for innkommende e-post, beholder e-postleverandøren din nye meldinger til du sletter dem, i stedet for til du henter dem. Dermed blir postkassen lik på hver enhet.

iOS Mail

Mail sletter meldinger fra serveren én uke etter at de slettes fra enheten. Dette gir andre e-postapper, som for eksempel OS X Mail, tid til å laste ned en kopi av meldingene. Slik endrer du disse innstillingene:

 1. Gå til Innstillinger > Mail > Kontoer.
 2. Trykk på e-postkontoen du vil endre.
 3. Trykk på Avansert og deretter på Fjern.
 4. Velg en tidsperiode.
 5. Trykk på Ferdig for å lagre innstillingene.

OS X Mail

Utfør disse trinnene på hver Mac-maskin som bruker samme e-postkonto:

 1. Åpne Mail-appen, og velg deretter Valg fra Mail-menyen.
 2. Klikk på Kontoer, og velg deretter POP-kontoen fra listen over kontoer.
 3. Klikk på Avansert-fanen.
 4. Hvis du vil beholde nye meldinger på e-postserveren, slik at andre enheter også kan hente dem, følger du et av disse trinnene:
  • Fjern merket for «Fjern kopien fra tjeneren når en melding er hentet».
  • Eller merk av i boksen, og velg deretter et valg på hurtigmenyen. Hvis du velger «Umiddelbart», sletter e-postleverandøren kopien av en melding etter at den er hentet av Mail. Hvis du velger «Når flyttet fra innboks», sletter e-postleverandøren kopien av en melding så snart du har flyttet meldingen ut av innboksen.

    Vindu med Mail-valg
 5. Lukk Mail-valgene for å lagre innstillingene.

Om POP-låsing

POP-kontoer støtter én tilkobling om gangen. Hvis du bruker flere enheter for å få tilgang til kontoen samtidig, kan enhetene bli låst ute av kontoen. Dette gjør at du kanskje får en melding om at det er for mange tilkoblinger samtidig, eller du kan bli bedt om å oppgi kontopassordet. Vent i omtrent 20 minutter før du prøver på nytt, eller be e-postleverandøren om hjelp.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: