Test MIDI-oppsettet ditt

Bruk Lyd- og MIDI-oppsett-programmet på Macen til å teste MIDI-oppsettet ditt.

Slik tester du MIDI-oppsettet ditt med Lyd- og MIDI-oppsett-programmet.

  1. Koble MIDI-kontrolleren (som for eksempel et keyboard) til Macen. Hvis du bruker et MIDI-grensesnitt, kobler du grensesnittet til Macen, og deretter kobler du eventuelle kontrollere til MIDI-grensesnittet.
  2. Åpne Lyd- og MIDI-oppsett fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
  3. Velg Vindu > Vis MIDI-studio. MIDI-enheter som er koblet til Macen, vises som symboler i MIDI-studio-vinduet. Enheter som for øyeblikket ikke er koblet til, er nedtonet.
  4. Velg enheten du vil teste, og klikk deretter på Test MIDI-oppsett-knappen i verktøylinjen til MIDI-studio.
  5. For å teste MIDI-inndata til en enhet klikker du på pil ned på symbolet til den valgte enheten. Alle MIDI-portene på enheten har sine egne piler. Hvis enheten din har statuslys for MIDI-dataoverføring, skal lyset for porten aktiveres. Hvis enheten er koblet til for lyd ut, og det er konfigurert til mottak på samme MIDI-kanal, spiller enheten i tillegg av en lyd.
  6. For å teste MIDI-utdata til en enhet spiller du av en tone på MIDI-kontrolleren. Når Macen mottar signalet, markeres pil opp for tilhørende MIDI-utport på enheten i MIDI-studio.
  7. Klikk på  for å stoppe testingen.

Hvis MIDI-kontrolleren eller -grensesnittet ikke reagerer når du kjører disse testene, må du kontrollere at det er kompatibelt med macOS-versjonen på Macen. Kontakt produsenten for å få hjelp. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, følger du produsentens instruksjoner for å oppdatere enheten eller programvaren.

Hvis du ikke hører lyd fra MIDI-lydmodulene

Hvis statuslysene på MIDI-grensesnittet slås på under testene, må du kontrollere at kablene er koblet fra MIDI-utportene på grensesnittet til MIDI-innportene på modulen.

Hvis du fremdeles ikke hører lyd, må du kontrollere at lydutdataene fra modulene er koblet til en mikser eller et annet forsterkersystem. Hvis modulen har hodetelefonutgang, prøver du koble hodetelefonene til modulen for å sjekke om du hører lyd.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: