Hva er sikkerhetskoden for en trådløs mus fra Apple?

Trådløse mus fra Apple krever vanligvis ikke noen sikkerhetskode, men enkelte programmer krever en sikkerhetskode for å aktivere musen. Hvis du for eksempel bruker en trådløs mus fra Apple med Boot Camp, kan den generiske klassedriveren i Windows be om en sikkerhetskode.

Trådløse mus fra Apple har en innebygd sikkerhetskode som er "0000" (fire nuller). Hvis du blir bedt om en sikkerhetskode i konfigurasjonsprogramvaren, oppgir du denne verdien.

Publiseringsdato: