FireWire-porter: Spesifikasjoner

Lær mer om spesifikasjonene for FireWire-porter som brukes i enkelte Apple-produkter.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Se brukerhåndboken og spesifikasjonene for å finne ut hvor mange og hvilken type FireWire-porter som er tilgjengelig på Apple-maskinen.

Dataoverføringshastighet
100 Mbps, 200 Mbps, 400 Mbps og 800 Mbps (bare på enkelte modeller)

Strøm
Inngangsspenning: 8 til 33 V
Inngangsstrøm: omtrent 0,3 W
Utgangsspenning: 12 V til 30 V (varierer etter produkt)
Utgangsstrøm: minst 7 W per port

Inngangsstrøm er for forsterkerfunksjonalitet og bare på MacBook Pro-datamaskiner.

Utgangsstrøm er alltid tilgjengelig hvis Apple-maskinen er koblet til vekselstrøm eller kjører (selv på batteri). Utgangsstrøm kan brukes til å drive FireWire-huber og -enheter som diskstasjoner og lydbokser som opererer innenfor grensene for datamaskinens FireWire-port.

Apple-maskiner med flere porter sender eksternt levert strøm mellom portene.

Strømsikkerhet
FireWire på Apple-datamaskiner inkluderer selv-nullstillende overspennings- og feilbeskyttelseskretser. Hvis enheten ikke kan drives fra FireWire, eller slås av uventet, kan det skyldes en enhetsfeil eller defekt kabel. Hvis dette skjer, må du koble fra enheten umiddelbart.

Forsterkerfunksjon
Den innebygde forsterkerfunksjonaliteten på Apple-maskiner med to eller flere porter, lar FireWire-data sendes mellom eksterne enheter gjennom datamaskinen. Denne forsterkerfunksjonaliteten er tilgjengelig selv om datamaskinen er i dvalemodus eller er slått av, så lenge den er koblet til vekselstrøm. På en bærbar datamaskin som kjører på batteri, er i dvalemodus eller er slått av, er forsterkerfunksjonaliteten tilgjengelig hvis minst én FireWire-enhet leverer strøm til datamaskinen via FireWire-kabelen.

FireWire-kabler
Du kan kjøpe FireWire-kabler i mange elektronikkforretninger. De kan kalles IEEE 1394-kabler eller et annet merkespesifikt navn, avhengig av produsenten.

Kablene finnes i mange lengder og med forskjellige plugger. Standardlengdene er 70 cm (2 fot), 2 m (6,5 fot) og 4,5 m (15 fot). Den lengste kabelen som støttes, er 4,5 meter (15 fot). Kablene finnes med plugger med 4-pinner, 6-pinner og 9-pinner. Kabler med 6- eller 9-pinners kontakter overfører strøm og data fra én enhet til en annen. Firepinners kabler overfører bare data.

Mac-maskiner med FireWire-porter kan ha 6- eller 9-pinners porter. 6-pinners porter støtter hastigheter på 100 Mbps, 200 Mbps og 400 Mbps (referert til som henholdsvis s100, s200 og s400). 9-pinners porter støtter også 800 Mbps (referert til som s800). Denne hastigheten brukes bare når kabelen har en 9-pinners kontakt i hver ende.

Publiseringsdato: