Boot Camp støtter ikke RAID-konfigurasjoner

Boot Camp fungerer ikke med RAID-konfigurasjoner.

RAID-konfigurasjoner som ikke støttes, inkluderer Microsoft Windows' innebygde programvare-RAID, maskinvare-RAID-kort (som Mac Pro RAID- og Xserve RAID-kort).

Finn ut mer

Hvis du skal partisjonere disken og installere Windows ved å bruke Boot Camp-assistent, må disken være én enkelt partisjon som er formatert som et Mac OS Extended (journalført) volum. Hvis du allerede har partisjonert disken ved å bruke Diskverktøy eller et annet verktøy, kan du ikke bruke Boot Camp-assistent før du tilbakefører disken til et Mac OS X-volum med én partisjon.

Boot Camp-assistent fungerer bare med interne disker. Du kan ikke bruke Boot Camp-assistent til å partisjonere og installere Windows på en ekstern disk.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: