Få hjelp til Apple Cinema Display

Lær hva du bør gjøre hvis du har problemer med skjermen.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du har et problem med skjermen som ikke blir behandlet i denne artikkelen, må du slå opp i informasjonen om service og støtte som fulgte med skjermen, for å finne instruksjoner for hvordan du kontakter en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple for å få hjelp. Hvis du prøver å reparere skjermen selv, vil eventuelle skaker du forårsaker, ikke bli dekket av skjermens begrensede garanti. Kontakt en Apple-autorisert forhandler eller tjenesteleverandør for å få mer informasjon om dette og andre garantispørsmål.

Ikke noe bilde på skjermen

 • Kontroller at datamaskinen er slått på.
 • Kontroller at strømledningen er ordentlig satt inn.
 • Kontroller at skjermkablene er ordentlig koblet til datamaskinen.
 • Kontroller at DVI- eller Mini DisplayPort-skjermkabelen er ordentlig koblet til.
 • Kontroller at datamaskinen ikke er i dvalemodus.
 • Kontroller at lysstyrken er riktig fastsatt. Lysstyrkekontrollen er på høyre side under fremkanten på skjermen.
 • Søk etter og installer alle tilgjengelige programvareoppdateringer. Programvareoppdateringer kan løse mange vanlige problemer.

Hvis skjermens strømledning er koblet til et jordet vegguttak eller en strømskinne, må du undersøke om det er brudd i strømtilførselen til uttaket. Du kan teste uttaket ved å koble til noe som du vet virker, for eksempel en leselampe eller en radio. 

Kan ikke justere volumet på skjermens innebygde høyttalere

 • Kontroller at skjermens USB-kabel er koblet til datamaskinen.
 • Søk etter programoppdateringer. Programvareoppdateringer kan være nødvendig for å gi full funksjonalitet.

Uklart skjermbilde

Endre skjermens oppløsning i Skjerm-valgene. Du får best klarhet ved å velge skjermens innebygde oppløsning. Den innebygde oppløsningen er vanligvis den høyeste oppløsningen som er oppført i valgene. Andre oppløsninger kan føre til uklarheter fordi de skaleres for å passe til skjermens størrelse.

Ingen farger på skjermen eller fargene er ikke riktige

 • Kontroller at skjermkablene er ordentlig koblet til riktige porter på datamaskinen.
 • Kalibrer skjermen ved å bruke skjermens kontrollpanel. Se Mac Hjelp for å finne mer informasjon om farger og skjermen.
 • Åpne skjermens kontrollpanel og undersøk om skjermen er konfigurert for å vise gråtoner. Se Mac Hjelp for å finne mer informasjon om farger og skjermen.

Symboler på skrivebordet flyttes etter endring av skjermoppløsning

Endring av skjermoppløsningen påvirker visningen av informasjon på skjermen, særlig hvis du endrer til en lavere oppløsning. Operativsystemet kan flytte symboler automatisk etter at du har endret skjermoppløsningen.

Endringer som er gjort i Skjermer-valgene, vises ikke på skjermen

Hver skjerm som kobles til datamaskinen, har sine egne Skjermer-valg. Bruk valgruten som vises på skjermen du vil gjøre endringer på.

Ingen skjermmeny når du trykker på lysstyrkeknappen, eller ingen strømmodusvalg i skjermens kontrollpanel

 • Kontroller at du kobler USB-kontakten på skjermkabelen til USB-porten på datamaskinen. Noen av funksjonene i skjermens programvare krever en USB-tilkobling.
 • Kontroller at alle programvareoppdateringer er installert.
Publiseringsdato: