Få hjelp med den spormatede SuperDrive på Mac-maskinen

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du trenger hjelp til å konfigurere Apple USB SuperDrive, MacBook Air SuperDrive eller innebygd SuperDrive.

Apple-datamaskiner uten innebygd optisk disk kan få tilkoblet en ekstern Apple USB SuperDrive eller MacBook Air SuperDrive for å lese optiske medier som CD- og DVD-plater. Apple USB SuperDrive har en litt lengre kabel (340 mm) sammenliknet med kabelen til MacBook Air SuperDrive (250 mm). De to SuperDrive-enhetene er funksjonelt like.

Eldre modeller av MacBook-, MacBook Pro-, iMac-, Mac Pro- og Mac mini-maskiner har en innebygd SuperDrive. SuperDrive-enheten bruker en spormatingsmekanisme som trekker platen rett inn i stedet for først å legge platen i en mateskuff. Eldre Mac Pro-modeller har en mateskuff.

Første trinn

 1. Påse at Apple USB SuperDrive ligger flatt på en flate med den sølvfargete toppen vendt opp (som vist nedenfor). Hvis SuperDrive-enheten ligger opp-ned, vil den ikke lese plater.

  Riktig: Aluminiumhuset vender opp

  FeilApple-logoen skal vende ned

  Fordi USB-porten på eksterne skjermer kanskje ikke har strøm ved oppstart, må du koble SuperDrive-enheten direkte til en USB-port på Apple-maskinen når du skal bruke den som oppstartsenhet. Koble SuperDrive-enheten direkte til skjermen når du ikke lenger trenger å starte datamaskinen fra SuperDrive.

 2. Apple USB SuperDrive og MacBook Air SuperDrive er laget utelukkende for bruk sammen med Mac-maskiner som ikke har en innebygd optisk disk. Koble SuperDrive direkte til datamaskinens USB-port. Ikke bruk en USB-hub.
 3. Du kan også koble SuperDrive til USB-porter på baksiden av Apple LED Cinema Display (24-tommers, sent 2008), Apple LED Cinema Display (27-tommers) eller Apple Thunderbolt Display.
 4. Pass at du ikke setter stasjonen under noe tungt, under datamaskinen eller oppå datamaskinen.
 5. Hvis du opplever problemer ved bruk av SuperDrive sammen med Microsoft Windows, kan du prøve å starte datamaskinen mens SuperDrive er tilkoblet.

Kontrollere platen

Før du feilsøker, skal du undersøke om platene du vil bruke, kan brukes i datamaskinen. Hvis du setter inn en plate som ikke har standard størrelse eller form, i en stasjon som ikke er beregnet på slike plater, kan det skade stasjonen. Bruk av slike plater støttes ikke, og skade forårsaket av dette dekkes ikke under Apple-garantien eller aktuelle utvidede servicekontrakter. De spormatede stasjonene som brukes i bærbare Apple-maskiner, fungerer bare med runde standardplater på 120 mm.

Runde standardplater på 120 mm:

Eksempler på plater med ikke-standard størrelse eller form som ikke støttes:Spesifikk problemløsing

Her er flere mulige symptomer som kan oppstå. Følg fremgangsmåten for det aktuelle symptomet for å finne ut om problemet skyldes stasjonen eller mediet. Undersøk platene før bruk for å se om de er sprukket, har riper eller på annen måte er skadet. Kontrollen bør også omfatte den indre ringen som skal være helt jevn og uten uregelmessigheter. En plate med fysiske defekter kan sette seg fast eller skade stasjonen.

Tar ikke imot plater

 1. Kontroller at platen er helt flat. Du kan kontrollere dette ved å legge platen opp ned på et flatt underlag. Ikke bruk platen hvis den er bøyd på en side eller i midten fordi den da kan sette seg fast i stasjonen. Ikke bruk plater som det sitter eller henger noe fast på (f.eks. «feie»- eller renseplater).
 2. Hvis stasjonen sliter når du setter inn en plate eller stopper på veien, undersøker du platen nøye for å se om den har etiketter som er i veien. Hvis det ikke er noen etikett som stikker ut, kan du prøve å sette inn platen flere ganger.
 3. Prøv en annen plate for å se om problemet gjelder den bestemte platen.
 4. Påse at du setter platen langt nok inn til at stasjonsmekanismen aktiveres. Du må sette platene nesten helt inn for at stasjonen skal aktiveres og trekke dem inn. Hvis du ikke setter platen helt inn, vil stasjonen reversere operasjonen og skyve platen ut igjen.
 5. Gi stasjonen ett eller to sekunder til å ta imot platen mens den er satt helt inn.
 6. Nullstill System Management Controller (SMC).
 7. Hvis stasjonen gjentatte ganger ikke tar imot plater, kontakter du Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør, eller gjør en avtale med en Apple Store-butikk.

Tar imot plater, men de aktiveres ikke eller mates automatisk ut

 1. Påse at stasjonen ikke står opp-ned. Aluminiumshuset skal vende opp som vist i del 1.
 2. Undersøk om platens overflate har riper og smuss. Det kan hindre at platen vises på skrivebordet.
 3. Koble MacBook Air SuperDrive direkte til datamaskinens USB-port i stedet for til en USB-hub.
 4. Nullstill System Management Controller (SMC).
 5. Sørg for at stasjonen kan lese den typen plate du bruker. Systemprofil eller Systeminformasjon kan gi mer informasjon angående mediene som datamaskinen støtter.
  • OS X Snow Leopard v10.6 eller eldre: Åpne Apple Systemprofil ved å velge Om denne maskinen fra Apple ()-menyen. Klikk deretter på Mer info.
  • OS X Lion v10.7 og nyere: Klikk på Apple ()-menyen og hold Tilvalg-tasten nede. Velg Systeminformasjon fra menyen.
 6. Hvis platen fortsatt ikke registreres, kontakter du Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør, eller gjør en avtale med en Apple Store-butikk.

Mater ikke ut plater eller mater dem ut langsomt

 1. Hvis stasjonen mater ut plater langsomt eller synes å fuske, kan du prøve å sette inn og mate ut en enkelt plate flere ganger. Undersøk platen for å se om den har en etikett eller annet materiale festet til seg som øker tykkelsen. Fjern etiketten hvis det er mulig.
 2. Hvis platen ikke vil mates ut, prøver du å trykke på utmatingstasten på tastaturet. Noen eldre tastaturer bruker kanskje F12-tasten til å mate ut plater.
 3. Hvis platen ikke vil mates ut, prøver du å dra platesymbolet til papirkurven.
 4. Hvis platen fremdeles ikke vil mates ut, prøver du å holde nede styreflate- eller museknappen etter omstart av datamaskinen. SuperDrive skal da forsøke å mate ut platen.
 5. Hvis platen fremdeles ikke mates ut, nullstiller du System Management Controller (SMC) og prøver trinn 1–4 igjen.
 6. Hvis platen fremdeles ikke mates ut, kontakter du Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør, eller gjør en avtale med en Apple Store-butikk for ytterligere assistanse.

Støyende eller vibrerende stasjon

 1. Merk at fordi optiske disker fungerer ved å rotere platen raskt, er noe støy og vibrasjoner forventet.
 2. Hvis du tror stasjonen lager støy utover det som forventes når du setter inn eller mater ut plater, kan du prøve å sette inn og mate ut en plate flere ganger for å se om det løser problemet.
 3. Prøv andre plater for å se om problemet kan begrenses til én enkelt plate, eller type plate, og ikke gjelder selve stasjonen. Hvis en plate har ujevn vektfordeling, som plater med etiketter eller merkelapper, kan det føre til ekstra støy og vibrasjon når den spinner i stasjonen.
 4. Nullstill System Management Controller (SMC).
 5. Vibrasjoner som skyldes at den optiske stasjonen er i bruk, kan forverres ved å bruke systemet på en overflate som ikke er hard og jevn. Påse at alle plastknotter under den bærbare datamaskinen er på plass, fordi manglende knotter kan skape en ujevn flate.
 6. Vær klar over at stasjonen bare skal brukes vannrett og at støyen kan øke hvis den står i vinkel under bruk. Hvis du løfter opp eller flytter datamaskinen mens en plate leses, kan det føre til at platen kommer i ubalanse. Garantien dekker ikke eventuell skade som påføres stasjonen eller platen som resultat av at datamaskinen brukes på denne måten.
 7. Noe støy og vibrasjoner kan forventes, men hvis du mener at stasjonen genererer støy eller vibrasjoner ut over det normale, kan du kontakte Apple, en Apple-autorisert tjenesteleverandør, eller gjøre en avtale med en Apple Store-butikk for ytterligere feilsøking, vurdering eller servicealternativer.

Ripede plater

Hvis medier får riper ved bruk i stasjonen, tar du kontakt med Apple, en Apple-autorisert tjenesteleverandør, eller gjøre en avtale med en Apple Store-butikk for ytterligere feilsøking, vurdering eller service.

Les mer

 • Du kan bruke en SuperDrive sammen med Mac mini (sent 2009) og nyere, MacBook Pro med Retina-skjerm, MacBook Air, iMac (sent 2012) og nyere og Mac Pro (sent 2013). Vær oppmerksom på at det ikke finnes noen utmatingsknapp på disse modellene for å mate ut plater. Når du skal mate ut en plate, kan du Kontroll-klikke eller høyreklikke på platesymbolet og velge Mat ut fra menyen som vises. Du kan også dra platesymbolet til papirkurven.
 • Når det gjelder datamaskiner som ikke leveres med optisk disk og som ikke har Apple USB SuperDrive, kan du bruke CD- eller DVD-deling for å få tilgang til en CD eller DVD i en optisk disk på en annen datamaskin.

Se kompatibilitetslisten for Mac-maskiner og Apple USB SuperDrive eller MacBook Air SuperDrive.

Publiseringsdato: