Dele iTunes-biblioteket via hjemmenettverket

Slå på Musikkdeling eller Hjemmedeling for å dele iTunes-biblioteket ditt.

Musikkdeling

Musikkdeling lar deg streame musikk med lite eller ingen konfigurering. Hvis du ikke setter passord på ditt delte iTunes-bibliotek, kan alle i nettverket se ditt iTunes-bibliotek, biblioteknavnet og innholdet i biblioteket.

Du må åpne iTunes på datamaskinen for at andre skal kunne se det delte biblioteket og spillelister. Deling er tenkt til privat bruk og fungerer bare med datamaskiner i det samme hjemmenettverket.

 1. Åpne iTunes.
 2. Mac: Velg iTunes > Valg fra menylinjen øverst på dataskjermen.
  Windows: Hold nede Ctrl- og B-tastene på tastaturet for å åpne menylinjen i iTunes. Velg deretter Rediger > Valg. Les mer om menyene i iTunes for Windows.
 3. Klikk på Deling-fanen.
 4. Velg «Del biblioteket mitt på lokalnettverket».
 5. Hvis du vil begrense tilgangen til biblioteket, kan du passordbeskytte det. Velg «Krev passord» og oppgi et passord i ruten.
 6. Klikk på OK.

Det delte iTunes-biblioteket vises under Delt oppe i høyre hjørne av iTunes. Alle i det samme nettverket vil kunne se og få tilgang til musikken din. Hvis du velger «Krev passord», men unnlater å oppgi et passord, vil bare biblioteknavnet bli vist.

Angi biblioteknavn

 1. Mac: Velg iTunes > Valg fra menylinjen øverst på dataskjermen.
  Windows: Hold nede Ctrl- og B-tastene på tastaturet for å åpne menylinjen i iTunes. Velg Rediger > Valg. Les mer om menyene i iTunes for Windows.
 2. Skriv det foretrukne biblioteknavnet i ruten ved siden av Navn på bibliotek på Generelt-fanen.

Hjemmedeling

Med Hjemmedeling kan du overføre innhold til en annen datamaskin eller strømme til andre enheter. Du må være logget på med samme Apple-ID og passord for å se biblioteket og innholdet i det på en annen datamaskin.

Følg framgangsmåten nedenfor for å slå på Hjemmedeling:

 1. Mac: Velg Arkiv > Hjemmedeling > Slå på Hjemmedeling på menylinjen øverst på dataskjermen.
  Windows: Hold nede Ctrl- og B-tastene på tastaturet for å åpne menylinjen i iTunes. Velg Arkiv > Hjemmedeling>  Slå på Hjemmedeling. Les mer om menyene i iTunes for Windows.
 2. Oppgi Apple-ID-en og passordet ditt.
 3. Klikk på Slå på Hjemmedeling.
 4. Hvis datamaskinen ikke er autorisert med Apple-ID-en din, kan iTunes spørre om du vil autorisere den nå. Les mer om autorisering.
 5. Klikk på Ferdig. Deling vil opphøre hvis funksjonen ikke finner et delt iTunes-bibliotek i nettverket.

Åpne iTunes på en annen Mac eller PC. Gjenta framgangsmåten ovenfor for å slå på Hjemmedeling. Du kan slå på Hjemmedeling for opptil 5 Mac-maskiner og PC-er ved å bruke i iTunes i hjemmenettverket. 

Det delte iTunes-biblioteket vil bare bli vist på andre datamaskiner, iOS-enheter som bruker iOS 4.3 eller nyere, og Apple TV (2. og 3. generasjon) hvis disse enhetene har Hjemmedeling slått på, bruker samme Apple-ID og er koblet til det samme hjemmenettverket.

Lær mer

 • Noe innhold, som apper, vil ikke bli vist i Musikkdeling eller i hovedvinduet for Hjemmedeling.
 • Apple Music-innhold kan ikke deles ved bruk av Musikkdeling eller Hjemmedeling.
 • Les mer om Hjemmedeling.
 • Få hjelp med Hjemmedeling-problemer.
Sist endret: