Hvis e-posten inneholder et winmail.dat-vedlegg

Du kan bruke et tredjeparts verktøy til å åpne vedlegget.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Meldinger som er sendt fra eldre versjoner av e-postprogrammer fra Microsoft, som Outlook eller Microsoft Exchange, kan inneholde et vedlegg med winmail.dat i navnet. Filen vises ikke i programmet som sendte e-posten, men det vises i Mail. I andre e-postprogrammer kan det bli vist som et MIME-avsnitt med navnet application/ms-tnef. Dette skjer når programmet som sender e-posten, bruker TNEF-formatet (Transport Neutral Encapsulation Format).

Det er ikke sikkert at winmail.dat-filen inneholder noe nyttig informasjon, eller så kan den inneholde et dokument eller en annen fil.

Følg denne fremgangsmåten for å åpne en winmail-dat-fil på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac:

  1. Åpne meldingen i Mail.
  2. Trykk og hold på winmail.dat-vedlegget. På Mac velger du Fil > Lagre vedlegg for å lagre winmail.dat-filen.
  3. Åpne filen i et tredjeparts winmail.dat-visningsprogram. Du kan finne slike visningsprogrammer på App Store.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: