Skrive ut til en AirPort-basestasjon fra Windows XP

Lær om utskrift til en AirPort-basestasjon fra Microsoft Windows XP.

Før du begynner:

  • Last ned og installer Bonjour for Windows.
  • Du bør også installere de nyeste skriverdriverne fra skriverprodusentens nettsted.

Hvis du bruker Microsoft Windows XP SP3 eller nyere, kan du skrive til en USB-skriver som er koblet til en AirPort-basestasjon.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Åpne Bonjour-veiviseren for skrivere for Windows XP ved å velge Start > Alle programmer > Bonjour > Bonjour-veiviser for skrivere fra Start-menyen.
  2. Klikk på Neste.
  3. Velg skriveren din.
  4. Velg skriverdriveren din.
  5. Klikk på Fullfør.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: