Skriv ut til en AirPort-basestasjon fra Windows XP

Finn ut mer om hvordan du kan skrive ut til en AirPort-basestasjon fra Microsoft Windows XP.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Før du begynner:

  • Last ned og installer Bonjour for Windows.
  • Du bør også installere de nyeste skriverdriverne fra nettstedet til leverandøren av skriveren din.

Hvis du bruker Microsoft Windows XP SP3 eller nyere, kan du skrive ut til en USB-skriver som er koblet til en AirPort-basestasjon.

Følg denne framgangsmåten:

  1. Åpne Bonjour Printer Wizard for Windows XP ved å velge Start > Alle programmer > Bonjour > Bonjour Printer Wizard fra Start-menyen.
  2. Klikk på Neste.
  3. Velg skriveren din.
  4. Velg skriverdriveren.
  5. Klikk på Fullfør.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: