Slik kan du installere og fjerne fonter på Mac

Mac-maskinen leveres med mange innebygde fonter, og du kan laste ned og installere flere fra Apple og andre kilder. Hvis du ikke vil at en font skal vises i appene dine, kan du deaktivere eller fjerne den.

Installer fonter

Dobbelklikk på fonten i Finder, og klikk deretter på Installer font i forhåndsvisningsvinduet for fonter som åpnes. Når Mac-maskinen har validert fonten og åpner Fontbok-appen, er fonten installert og klar til bruk.

Du kan bruke Fontbok-valg til å angi standard installasjonslokasjon, som avgjør om fonten du legger til er tilgjengelig for andre brukerkontoer på Mac-maskinen.

Nedtonede fonter i Fontbok er enten deaktivert («Av»), eller de er tilgjengelige fonter som kan lastes ned fra Apple. For å laste ned fonten markerer du den og velger Rediger > Last ned.

Deaktiver fonter

Du kan deaktivere fonter som Mac-maskinen ikke trenger. Marker fonten i Fontbok, og velg deretter Rediger > Deaktiver. Fonten forblir installert, men den vises ikke lenger i fontmenyer i appene dine. Fonter som er deaktivert, viser «Av» ved siden av fontnavnet i Fontbok.

Fjern fonter

Du kan fjerne fonter som Mac-maskinen ikke trenger. Velg fonten i Fontbok, og velg deretter Fil > Fjern. Fontbok flytter fonten til papirkurven.

Publiseringsdato: