Slik kan du installere og fjerne fonter på Mac

Macen leveres med mange innebygde fonter, og du kan laste ned og installere flere fra Apple og andre kilder. Hvis du ikke vil at en font skal vises i appene dine, kan du deaktivere eller fjerne den.

Installer fonter

Dobbelklikk på fonten i Finder, og klikk deretter på Installer font i forhåndsvisningsvinduet for fonter som åpnes. Når Macen har validert fonten og åpner Fontbok-appen, er fonten installert og klar til bruk.

Du kan bruke Fontbok-valg til å angi hvor fonter skal installeres som standard. Dette avgjør om fontene du legger til, er tilgjengelige for andre brukerkontoer på Mac.

Nedtonede fonter i Fontbok er enten deaktivert («Av»), eller de er tilgjengelige fonter som kan lastes ned fra Apple. For å laste ned fonten markerer du den og velger Rediger > Last ned.

Deaktiver fonter

Du kan deaktivere fonter som Macen ikke trenger. Marker fonten i Fontbok, og velg deretter Rediger > Deaktiver. Fonten forblir installert, men den vises ikke lenger i fontmenyer i appene dine. Fonter som er deaktivert, viser «Av» ved siden av fontnavnet i Fontbok.

Fjern fonter

Du kan fjerne fonter som Macen ikke trenger. Velg fonten i Fontbok, og velg deretter Fil > Fjern. Fontbok flytter fonten til papirkurven.

Les mer

macOS støtter TrueType (.ttf)-, Variable TrueType (.ttf)-, TrueType Collection (.ttc)-, OpenType (.otf)- og OpenType Collection (.ttc)-fonter. macOS Mojave legger til støtte for OpenType-SVG-fonter.

Det kan hende at eldre suitcase TrueType-fonter og PostScript Type 1 LWFN-fonter fungerer, men de anbefales ikke.

Publiseringsdato: