Grunnleggende om Mac: iCal (OS X Lion og eldre)

iCal i Mac OS X har verktøyene du trenger for å holde styr på tidsplaner, avtaler, fødselsdager, påminnelser og andre viktige hendelser. Lær hvordan du angir forskjellige hendelser i iCal, abonnerer på andre personers kalendere og konfigurerer en iCloud-konto i iCal.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Kalenderne dine og kalenderne du abonnerer på, blir vist i iCals kalenderliste.

iCal-vindu

 

Bruke iCal

Åpne iCal fra Dock eller Programmer-mappen. Ukevisningen vises i hovedpanelet. Du kan endre kalendervisningen ved å klikke på fanene Dag, Uke, Måned eller År øverst i kalenderen.

Lær mer om hva du kan gjøre med iCal.

Lage nye kalendere

Hvis du vil lage en ny kalender, velger du Ny kalender fra Arkiv-menyen. Skriv et navn på kalenderen i tekstfeltet. Hvis du har barn, kan du for eksempel lage en egen kalender for hvert av dem.

Tidfeste en hendelse i en kalender

 1. Klikk på og hold Legg til (+)-knappen øverst i kalenderen, og velg deretter en kalender.
 2. Oppgi navn, dato, klokkeslett og varighet for hendelsen, og trykk på Enter. Du kan for eksempel skrive "Fødselsdagsselskap 11. juni kl. 19" og trykke på Enter.
 3. Da blir hendelsen plassert i kalenderen med datoen og klokkeslettet du har oppgitt. Du kan gjøre endringer i hendelsen eller legge til andre alternativer (du kan for eksempel angi alternativer for gjentakelse av hendelsen og varsling, invitere andre til hendelsen med mer). Gjør de ønskede endringene i hendelsen og klikk på Ferdig.
 4. Du kan også legge til en hendelse ved å dra over datoen og klokkeslettet hvor du vil legge inn en hendelse. Hendelsen starter med navnet "Ny hendelse".
  Hvis hendelsen er for en fremtidig dato som du ikke kan se på kalenderen, klikker du på venstrepil- eller høyrepilknappen øverst i vinduet eller velger Gå til dato, Neste eller Forrige fra Vis-menyen.
 5. Dobbeltklikk på teksten Ny hendelse for å endre navnet på hendelsen. Gi den et meningsfylt navn, for eksempel tannlegetime, musikkøvelse eller fødselsdagselskap.
 6. Hvis du vil angi plasseringen, klikker du på Sted-teksten og skriver inn hvor hendelsen skal skje.
 7. Klikk på time- og minuttfeltene ved siden av Fra og Til, og angi tidspunktene for når hendelsen starter og slutter.
 8. Hvis du planlegger en gjentakelseshendelse, for eksempel en hendelse som skal skje hver uke, velger et intervall fra lokalmenyen for gjentagelse.
 9. Hvis du vil endre hvilken kalender hendelsen skal vises på, bruker du lokalmenyen "kalendere".
 10. Hvis du vil ha en påminnelse om den kommende hendelsen, velger du varslingstypen du vil bruke, fra lokalmenyen "alarm".
 11. Hvis du skal lage en liste over deltakere, klikker du på Legg til inviterte ved siden av "deltakere" og skriver gjestelisten.
 12. Klikk på Ferdig når du er ferdig. Hvis du vil endre alternativene for en hendelse, dobbeltklikker du på hendelsen og klikker på Rediger.

Tips: Hvis du har flyttet kalenderen til en annen dato, kan du raskt komme tilbake til i dag ved å trykke på Kommando-T eller velge Vis > Gå til i dag.

Lage påminnelser

Når du skal lage påminnelser, velger du Ny påminnelse fra Arkiv-menyen. Påminnelser-panelet vises på høyre side. Skriv inn påminnelsesinformasjonen og gjenta prosessen for å legge inn andre påminnelser.

Du kan også angi påminnelsesliste for ulike deler av tilværelsen (arbeid, hjem, skole og så videre) eller for hver oppgave du holder på med. Det tilsvarer de ulike kalenderne du kan lage i iCal. Når du skal lage en ny påminnelsesliste, velger du Ny påminnelsesliste fra Arkiv-menyen. Oppgi et navn for påminnelseslisten og trykk på Retur.

Når du lager en påminnelsesliste, vises den på lokalmenyen Påminnelser. På lokalmenyen Påminnelser kan du velge å vise eller skjule de enkelte påminnelseslistene. Hvis du vil vise eller skjule en påminnelsesliste, klikker du på Påminnelser øverst i påminnelseslisten og fjerner markeringen av påminnelseslisten fra lokalmenyen.

Publisere kalenderen

Hvis du vil gjøre kalenderen tilgjengelig for andre, velger du Publiser fra Kalender-menyen. I dialogruten som åpnes, skriver du et navn for kalenderen i det øverste feltet, velger å publisere den på din egen tjener fra lokalmenyen Publiser på, velger de andre innstillingene du ønsker og klikker på Publiser.

Når iCal er ferdig med publiseringen, åpnes en dialogrute og viser URL-adressen til kalenderen. Pass på å skrive opp denne informasjonen.

Konfigurere en iCloud-kalenderkonto for bruk med iCal

iCloud følger gratis med OS X Lion og iOS 5. Når du har registrert deg for en gratis iCloud-konto, kan du pushe kalenderoppdateringer på tvers av enheter, dele iCloud-kalenderen og bruke webkalenderen på iCloud.

Hvis du har en iCloud-konto og OS X Lion v10.7.5 eller nyere, kan du bruke iCal til å få tilgang til og administrere iCloud-kalendere. Hvis du konfigurerer en iCloud-kalendertjeneste på flere enheter og datamaskiner, kan iCloud-kalender- og påminnelsesinformasjon holdes oppdatert på alle enhetene og datamaskinene.

Konfigurer iCloud-kalenderkontoen på en av disse måtene.

 • Under Systemvalg:
  1. Klikk på iCloud.
  2. Logg deg på iCloud.
  3. Hvis det er første gang du logger deg på fra denne enheten, vil du få spørsmål om du vil bruke iCloud til kontakter, kalendere og bokmerker. Påse at denne boksen er markert (merket), og klikk på Neste.
  4. Hvis du har logget deg på iCloud tidligere, vil du se en liste over iCloud-tjenester. Marker boksen ved siden av Kalendere. Nå skal iCloud-kalenderhendelser kunne vises i iCal.
 • I iCal:
  1. Velg iCal > Valg.
  2. Klikk på Kontoer.
  3. Når du skal legge til en ny konto, klikker du på Legg til-knappen (+) nederst til venstre.
  4. Velg iCloud som kontotype.
  5. Oppgi iCloud-e-postadressen og -passordet, og klikk på Opprett. Nå skal iCloud-kalenderhendelser kunne vises i iCal.

iCal vil finne eventuelle kalenderkontoer som er knyttet til e-postadressen du oppgir.

Konfigurere en CalDAV-kalenderkonto i iCal

Hvis du har en CalDAV-konto, for eksempel på arbeidsplassen din, kan du konfigurere denne kontoen i iCal.

 1. Velg iCal > Valg og klikk på Kontoer.
 2. Når du skal legge til en ny konto, klikker du på Legg til (+)-knappen nederst til venstre.
 3. Oppgi e-postadressen og passordet du har fått fra tjeneradministratoren, og klikk på Opprett.

Konfigurere en Exchange-kalenderkonto i iCal

Hvis du har en Exchange-konto, for eksempel på arbeidsplassen din, kan du konfigurere denne kontoen i iCal. Merk: Kalenderkontoen må være plassert på en Microsoft Exchange Server 2007 med Service Pack 1 eller nyere.

 1. Velg iCal > Valg og klikk på Kontoer.
 2. Når du skal legge til en ny konto, klikker du på Legg til (+)-knappen nederst til venstre.
 3. Oppgi e-postadressen og passordet du har fått fra tjeneradministratoren, og klikk på Opprett.

Abonnere på andre kalendere

Du kan bruke iCal til å abonnere på den publiserte kalenderen til en annen person, for eksempel et familiemedlem, en arbeidskollega eller en offentlig tilgjengelig iCal-tidsplan.

Hvis du har en iCloud-konto konfigurert i iCal, kan du velge å legge inn abonnementskalenderen på denne kontoen. Da kan du vise kalenderen du abonnerer på, både i iCal og i Kalender-programmet på iOS 5- eller nyere enheter som har blitt konfigurert for iCloud. Dette fungerer uten at du må abonnere på nytt på kalenderen.

 1. I iCal velger du Kalender > Abonner.
 2. Oppgi nettadressen til kalenderen du vil abonnere på, og klikk deretter på Abonner.
 3. Skriv et navn på kalenderen i navnefeltet og velg en kalenderfarge fra den tilstøtende lokalmenyen.
  • Hvis du har en iCloud-konto, velger du om du vil at kalenderen skal være plassert på Mac-maskinen eller på iCloud-kontoen. Hvis du ønsker å vise en abonnementskalender i iCal og i Kalender-programmet på enheter med iOS 5 eller nyere uten å abonnere på nytt på kalenderen, velger du iCloud-kontoen.
  • Hvis du vil motta påminnelser eller vedlegg eller høre eventuelle alarmer som er knyttet til kalenderen, opphever du markeringen i de aktuelle Fjern-avkrysningsrutene.
  • Hvis du vil at iCal skal oppdatere din kopi av denne kalenderen når det publiseres endringer på Internett, velger du oppdateringsfrekvens fra lokalmenyen Oppdater automatisk.
 4. Klikk på OK.

Kalenderen du abonnerte på, vises på lokalmenyen Kalendere under overskriften "Abonnementer". Hvis du vil gjøre endringer i kalenderen, klikker du på Kalendere, markerer kalenderen og velger Rediger > Vis info.

Merknader:

 • Abonnementer som du legger til manuelt på iOS-enheter, overføres ikke til iCloud. Du må abonnere på kalendere via iCal under OS X for å overføre disse abonnementene til andre enheter og datamaskiner.
 • icloud.com og Microsoft Outlook vil ikke vise abonnementskalendere som er overført til iCloud.

Finn ut mer om bruk av iCloud til kalenderabonnementer.

Synkronisere kalendere med iPhone, iPod eller iPad

Hvis du har et iCloud-abonnement, kan du bruke det til å synkronisere kalendere automatisk mellom flere datamaskiner eller enheter, inkludert en iPhone, iPod touch eller iPad. Hvis du ikke har et iCloud-abonnement, kan du bruke iTunes til å synkronisere med en iPhone, iPod touch eller iPad. Du kan også bruke iTunes til å synkronisere med en iPod classic, iPod nano eller iPod mini. Se disse artiklene hvis du vil ha mer informasjon:

Dele kalendere med iPhone, iPod eller iPad

Du kan dele en kalender med andre, slik at de kan vise eller redigere den ved bruk av iCloud-kalender, iCal, Microsoft Outlook, iPhone, iPad eller iPod touch. Se iCloud: Dele en kalender eller påminnelsesliste med andre.

Lær mer

Ønsker du å lære mer om iCal? Se den innebygde iCal-hjelpen på Mac-maskinen (velg iCal-hjelp fra Hjelp-menyen i iCal).

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: