Bruke Spotlight i OS X Mavericks til å finne filer og annet

Lær hvordan du skal bruke Spotlight når du skal finne noe raskt og enkelt på Mac-maskinen.

Du kan åpne Spotlight fra menylinjesymbolet eller i et Finder-vindu.

Spotlight starter med å finne filer når du begynner å skrive i Spotlight-søkefeltet. Programmet vil vise programmer, filer og mapper med navn som stemmer med søkekriteriene, i tillegg til filer som inneholder dine kriterier, som i tekstdokumenter, programmer, e-postmeldinger, kalendere med mer. Hvis du for eksempel skriver "itunes", vil Spotlight finne iTunes-programmet i tillegg til mapper, Systemvalg og websøk som inneholder teksten "itunes" eller mediefiler.

Klikk på Spotlight-symbolet øverst til høyre på skjermen (eller trykk på Kommando-mellomrom) og skriv hva du leter etter i feltet som vises.

I samme øyeblikk som du starter å skrive, begynner Spotlight å vise deg hva som er funnet, og ordner resultatene etter kategori (inkludert Programmer, Dokumenter, Bilder og PDF-dokumenter). Jo mer du skriver, desto mer spesifikke blir resultatene.

Tips: Du kan bruke Spotlight-panelet i Systemvalg til å ordne rekkefølgen på disse kategoriene og angi hvilke kategorier som skal vises. Velg "Spotlight-valg..." under søkeresultatene.

Hvis det er mange resultater, viser ikke Spotlight alle i menyen eller vinduet. Hvis du vil se alt, klikker du på "Vis alle i Finder" for å åpne et Finder-vindu som viser alle resultatene.

Hvis du vil forhåndsvise et objekt i Spotlight-resultatlisten, bruker du pil opp- og pil ned-tastene, et tofingersdrag på styreflaten eller flytter pekeren for å bla gjennom resultatene. En forhåndsvisning vises for hvert objekt etter hvert som de utheves. Hvis du vil åpne et objekt i resultatlisten, klikker du bare på det hvis du viser Spotlight-menyen, eller dobbeltklikker på objektet hvis du viser resultatene i Finder.

Du kan også skrive søkekriteriene i søkefeltet til ethvert Finder-, Systemvalg- eller programvindu som støtter det. Du kan for eksempel skrive .jpg hvis du vil finne alle JPEG-bildene på Mac-maskinen, eller skrive navnet til en venn og et par nøkkelord for å finne en bestemt e-postmelding fra vennen om et eller annet.

Når du søker fra Finder-vinduet, kan du endre hvor Spotlight søker ved å klikke "Denne maskinen" for å søke over alt på Mac-maskinen eller i den gjeldende mappen (eksempelsøket nedenfor viser Dokumenter som gjeldende mappe).

Du kan også klikke på Legg til (+)-knappen som finnes på høyre side av søkevinduet under søkefeltet, for å avgrense søkeresultatene. Velg for eksempel Innhold for søket for å inkludere innholdet i filene, eller velg Navn for at søket bare skal gjelde for navnet på filene.

Hvis du vil gjøre flere alternativer tilgjengelig på lokalmenyen for søkekriterier, velger du Annet og markerer avkrysningsruten til hvert attributt du vil legge til eller bruker søkefeltet til å finne et attributt raskt. Hvis du for eksempel ønsker å kunne søke etter informasjon om opphavsrett, markerer du avkrysningsruten Copyright i listen over attributter og klikker på OK. Legg til eller fjern søkekriterier etter behov ved å klikke på Legg til (+) eller Slett (–).

Andre ting du kan gjøre med Spotlight

  • Du kan bruke Spotlight som kalkulator ved ganske enkelt å skrive et matematisk uttrykk i søkefeltet.

  • Slå opp definisjoner: Skriv et ord eller uttrykk i søkefeltet og klikk på "Slå opp" (eller "Definisjon" i Mac OS X v10.6 og eldre) for å få definisjonen i Ordliste.Tips: Hvis du holder markøren over et Slå opp-resultat, vises en definisjon til venstre:

Tilleggsinformasjon

Hvis du vil bruke Spotlight i Terminal-skript, bruker du mdfind-kommandoen.

Hvis du vil bruke Terminal til å administrere metadatalagre som brukes av Spotlight, bruker du mdutil-kommandoen.

Sist endret: