Bruk DVD-spiller til å se DVD-filmer på Mac

DVD-spiller kan spille av DVD-er eller DVD-filmfiler som er lagret på datamaskinen.

Spill av en DVD

Hvis Macen har en innebygget DVD-stasjon eller bruker en Apple USB SuperDrive, setter du bare DVD-en i stasjonen. DVD-spiller åpnes automatisk.

For å kontrollere avspillingen eller åpne DVD-menyene bruker du kontrollene på skjermen. Andre funksjoner, som undertekster, skjult teksting og foreldrekontroller, er tilgjengelige fra menylinjen. Du kan også bruke mellomromstasten og andre tastatursnarveier og bevegelser.

Spill av en DVD-filmfil som er lagret på Macen

Hvis du har DVD-medium lagret på Macen:

  1. Bruk Spotlight til å finne og åpne DVD-spiller.
  2. Fra menylinjen til DVD-spiller velger du Fil > Åpne DVD-medium. 
  3. Velg VIDEO_TS-mappen som inneholder videoen du vil spille av, og klikk deretter på Åpne.

Finn ut mer

Publiseringsdato: