Koble Mac-maskinen til iPod, iPad, stereoanlegg, høyttalere eller musikkinstrumenter

Finn ut hvordan du kobler til og bruker Apple-enheter, lydgrensesnitt fra tredjeparter og musikkinstrumenter sammen med Mac-maskinen din.

Spille og strømme musikk fra Mac, iPod eller iPad

Du kan spille musikk fra Mac på flere måter:

 • Bruk iTunes  
 • Strøm det trådløst til eksterne høyttalere
 • Bruk AirPlay
 • Synkroniser iOS-enheten (inkludert musikk) over en delt Wi-Fi-tilkobling

Du kan bruke en tredjeparts lydenhet for å koble høyttalere til Mac-maskinen. Koble den til med en FireWire-, USB-, Thunderbolt- eller S/PDIF-kabel. Om nødvendig installerer du drivere for lydenheten før du kobler den til Mac. Hvis du ikke er sikker på om du må installere drivere, ser du i bruksanvisningen eller besøker nettstedet til produsenten. Lydenheter med plug-and-play-funksjon trenger ingen programvaredriver for å fungere med Mac. I følgende tilfeller må du installere en driver:

 • Det kommer ikke noe lyd
 • Lampene på lydenheten blinker hele tiden
 • Du kan ikke velge enheten som inndataenhet (eller utdataenhet) i Lyd-valg

Koble et stereoanlegg til en Mac

Hvis du vil digitalisere vinylplater, kassetter eller andre lydkilder, kan du koble stereoanlegget til datamaskinen. Deretter bruker du GarageBand til å ta opp musikken på Mac-maskinen.

Til dette trenger du et USB- eller FireWire-lydgrensesnitt som har to RCA-innganger. Hvis Mac-maskinen har en lydinngang, kan du bruke en 1/8-tommers stereominiplugg.

Følg denne fremgangsmåten for å ta opp fra et stereoanlegg til en Mac:

 1. Koble RCA-kontaktene til stereomottakerens aux-utgang (auxiliary). Denne kan kalles «Record» eller «Tape Out» på noen mottakere.
 2. Koble den andre enden av kabelen til lydinngangen på Mac-maskinen eller til det Mac-tilkoblede lydgrensesnittet ditt.
 3. Slå på stereoanlegget.
 4. Sørg for at stereoanlegget er innstilt til å sende ut lyd via aux-utgangen.
 5. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.
 6. Klikk på Lyd inn-fanen, og velg lydgrensesnittet eller «Linjeinngang».

Koble til hodetelefoner og høyttalere

Mac-maskiner har innebygde høyttalere, men du kan også koble til hodetelefoner eller eksterne høyttalere. Du trenger ikke å installere ekstra programvare med mindre du har et høyttalersystem med surroundlyd.

Når du skal bruke hodetelefoner, kobler du hodetelefonkabelen til hodetelefon-/linjeutgangen på Mac-maskinen. Hvis hodetelefonene har en 1/4-tommers stereoplugg, trenger du en overgang (adapter) fra 1/4-tommers stereohunnkontakt til 1/8-tommers stereominiplugg.

Koble høyttalerne til Mac-maskinens hodetelefon-/linjeutgang, USB-port, FireWire-port eller optiske digitale lydutgang. Hvis du trenger hjelp til å koble til høyttalersystemet, kan du lese dokumentasjonen som fulgte med.

Hvis innhold med surroundlyd spilles på bare to høyttalere i et oppsett med fem (eller flere) surroundhøyttalere, kan det indikere et konfigurasjonsproblem for høyttalerne, eller programmet som brukes til å spille innholdet på Mac-maskinen, støtter ikke utsendelse av surroundlyd. For å få best mulig resultat bør du bruke programmet iTunes eller DVD-spilleren til å høre på innhold med surroundlyd fra Mac.

Koble til et lydgrensesnitt

Med et lydgrensesnitt fra en tredjepart kan du ta opp på Mac-maskinen når du selv synger eller spiller et musikkinstrument. Du kan også sende Mac-lyden til profesjonelle høyttalere.

Hvis du vil ta opp instrumenter på Mac, bruker du lydgrensesnittenheter med USB, Thunderbolt eller FireWire. Du kan bruke XLR, 1/4-tommers phonokontakt, RCA, S/PDIF eller MIDI.

Mac-kompatible lydgrensesnittenheter er blant annet AlesisApogee DigitalRoland, MOTU og PreSonus.

Kombinert FireWire/USB-grensesnitt (Audio Express fra MOTU) har et innebygd lydgrensesnitt.

Last ned og installer de nyeste driverne for lydgrensesnittet. Deretter kobler du enheten til Mac og følger denne fremgangsmåten:

 1. Hvis du har et USB-, FireWire- eller Thunderbolt-lydgrensesnitt, kobler du det til den tilsvarende porten på Mac-maskinen.
 2. Hvis lydgrensesnittet har en strømforsyning, kobler du den til. Slå deretter på lydgrensesnittet.
 3. Når du skal få Mac til å bruke lydgrensesnittet som lydinngang eller lydutgang, går du til Apple-menyen () > Systemvalg.
 4. Klikk på Lyd.
 5. Klikk på Lyd inn-fanen.
 6. Velg lydgrensesnittet fra listen. Hvis du ikke kan se grensesnittet på listen, må du sørge for at riktig driver er installert.
 7. Velg Lyd ut-fanen.
 8. Velg lydgrensesnittet fra listen.

Koble til gitar, bass, keyboard eller mikrofon

Hvis du vil koble et musikkinstrument til Mac-maskinen, bør du bruke en lydgrensesnittenhet. Disse gir den forsterkereffekten som er nødvendig for å få lydnivåer for instrumenter og mikrofoner.

Hvis du ikke har en lydgrensesnittenhet, kan du koble instrumentet til 1/8-tommers lydinngangen på Mac-maskinen. Du trenger en adapter/overgang for 1/8-tommers stereominiplugg til 1/4-tommers phonokontakt for å få en tilkobling fra datamaskinen til gitaren, bassen eller mikrofonen. For å koble til en profesjonell mikrofon bruker du en adapter for 1/8-tommers stereominiplugg til XLR-kontakt. Mange profesjonelle mikrofoner krever 48-volts phantom-strøm. Disse virker ikke hvis de kobles direkte til lydinngangen på datamaskinen. Bruk en adapter til å koble den 1/8-tommers minipluggenden til datamaskinens lydinngang, og den andre enden til mikrofonen. 

Velg Systemvalg fra Apple-menyen () > Lyd > Lyd inn-fanen. Sørg for at Linje inn er valgt lydinngangsenhet.

Gå til Systemvalg > Lyd inn for å bruke datamaskinens lydinngangsport som lydinngang.

Koble til et USB-musikkeyboard

Hvis du har et MIDI-keyboard, trenger du et lydgrensesnitt som har en MIDI-inngang og -utgang. I andre tilfeller følger du fremgangsmåten for å koble Mac-maskinen til et USB-keyboard eller en USB-kontroller for musikk.

 1. Hvis keyboardet krever en enhetsdriver fra en tredjepart, installerer du den. 
 2. Omstart datamaskinen hvis du blir bedt om det, og koble keyboardet til USB-porten på Mac. 
 3. Gå til Apple-menyen () > Systemvalg > Lyd > Lyd inn-fanen.
 4. Velg keyboardkontrolleren fra listen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: