Konfigurere en lydenhet på Macen eller strømme musikk fra Macen

Finn ut hvordan du kobler lydenheter, som for eksempel høyttalere, til Macen, og hvordan du strømmer musikk til lydenheter som ikke er koblet til Macen.

Konfigurere en lydenhet på Macen

  1. Om nødvendig må du installere programvaren som følger med enhetene (som f.eks. programvaredrivere). Lydenheter med plug-and-play-funksjon trenger ingen programvaredriver for å fungere med Mac. 
  2. Koble lydenheten til Macen.
  3. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.
  4. Klikk på Lyd inn-fanen, og velg lydgrensesnittet eller «Linjeinngang».

Strømme lyd fra Macen

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: