Konfigurer Exchange ActiveSync på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du legger til Exchange ActiveSync-kontoen din, kan du synkronisere Mail, kontakter og kalendere, Påminnelser og Notater med iOS-enheten din.

Legg til Exchange-kontoen din

Trykk på Innstillinger > Mail > Legg til konto > Microsoft Exchange.
Hvis du legger til en annen konto, trykker du på Kontoer > Legg til konto.

Skriv inn adressen din

Oppgi e-postadressen din og trykk på Neste. Du kan også angi en beskrivelse av kontoen.

Koble til Exchange Server

Når du har oppgitt e-postadressen din, velger du Logg på eller Konfigurer manuelt.

Trykk på Logg på for å hente kontoinformasjonen på Exchange automatisk. Hvis kontoen din bruker moderne autentisering, blir du veiledet gjennom en tilpasset arbeidsflyt for autentisering. 

Trykk på Konfigurer manuelt for å konfigurere kontoen med grunnleggende autentisering. Oppgi e-postpassordet og trykk på Neste. Du kan også bli bedt om å legge inn ytterligere informasjon om serveren, som du kan få fra Exchange Server-administratoren din.

Synkroniser innholdet

Du kan synkronisere Mail, kontakter og kalendere, Påminnelser og Notater. Trykk på Lagre når du er ferdig.

Rediger Exchange-innstillingene

Trykk på Innstillinger > Mail > Kontoer, og velg deretter Exchange-kontoen din. Du kan også gå hit for å konfigurere automatisk sending av fraværsmeldinger og endre hvor ofte du vil at Mail skal synkroniseres. For å endre avanserte innstillinger trykker du på kontonavnet ditt for å endre innstillinger som SSL og S/MIME.


Les mer

Finn ut mer om utrulling av iOS.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: