Grunnleggende om Mac: Endre vinduer

Du kan tilpasse vinduer på mange forskjellige måter. Du kan endre størrelse på dem, få dem til å dekke hele skjermen, endre verktøylinjene og sidepanelene og så videre.

Vinduskontroller

De fleste vinduer i OS X har en eller flere av disse kontrollene: lukk, minimer og zoom. Disse kontrollene er plassert i øvre, venstre hjørne av vinduet.

Vinduskontroller 1

Når du holder pekeren over kontrollene, vises et symbol i hver av dem:

Vinduskontroller 2

Lukk (X)

Lukk-knappen lukker det gjeldende åpne vinduet. Når du klikker på denne knappen, kan du bli bedt om å lagre arbeidet hvis dokumentet i vinduet ikke allerede er lagret automatisk. Det kan også avslutte et program hvis det var det siste åpne vinduet i det programmet.=

Minimer (–)

Minimer-knappen skjuler vinduet ved å plassere det i Dock. Klikk på knappen én gang for å redusere vinduet. Klikk på vinduet i Dock for å endre det tilbake til full størrelse.

Zoom (+)

Zoom-knappen veksler vinduet slik at innholdet fyller det synlige området så mye som mulig. Klikk én gang på den for å endre størrelse på vinduet automatisk. Klikk en gang til på den for å endre vinduet tilbake til forrige tilstand.

Endre størrelse på et vindu

Når du skal endre størrelse på et vindu, flytter du pekeren til en vinduskant eller et hjørne. Da skal pekeren endre form for å vise at den er klar til å endre størrelsen. Klikk og dra i siden eller hjørnet av vinduet for å endre størrelse på det.

Du kan også få vinduet til å fylle hele skjermen ved å klikke på Fullskjerm-knappen i øvre, høyre hjørne av vinduet.

Fullskjerm-kontroll

Du kan veksle mellom fullskjermvinduer ved å bruke Programveksler eller Mission Control. Når du skal avslutte fullskjermvisning, flytter du pekeren til øvre del av skjermen, slik at menylinjen vises. Klikk deretter på Fullskjerm-knappen   igjen. 

Skjule vinduer

Du kan også skjule og vise alle vinduene som er åpne i et program. Når du skal skjule en app, velger du Skjul (kommando-H) fra menyen med samme navn som appen. Hvis du for eksempel vil skjule alle Safari-vinduer, velger du Safari > Skjul.

Skjul-meny

Når du ikke lenger skal skjule en app, veksler du tilbake til den ved å velge symbolet i Dock eller ved å bruke Programveksler eller Mission Control.

Vindu-menyen

Hvis du har flere vinduer åpne, minimert eller skjult, glemmer du kanskje hvor du har plassert vinduet. Du kan lett finne det du ser etter, på Vindu-menyen. Bytt bare til appen som vinduet tilhører, og velg deretter vinduet fra listen for å vise det.

Vindu-meny

Du kan også bruke Mission Control til enkelt å vise og veksle mellom alle åpne vinduer, eller vinduer som tilhører bare én app.

Velg et emne fra listen nedenfor for å få mer informasjon om å arbeide med vinduer.

Sidepaneler

Noen vinduer har et sidepanel, for eksempel i Finder, iTunes og Åpne- og Arkiver-dialogene.

Finder-vindu med sidepanel

Hvis du vil endre bredden på sidepanelet, flytter du pekeren til kanten av det. Klikk og dra deretter kanten mot venstre eller høyre for å gjøre sidepanelet større eller mindre.

Velg Vis > Skjul sidepanel for å skjule sidepanelet. Velg Vis > Vis sidepanel for å vise sidepanelet igjen.

Du kan også endre sidepanelvalg i Finder og under Systemvalg. Valgene du gjør påvirker hvordan sidepanelet vises i Finder og i Åpne- og Arkiver-dialogene.

  1. Velg Valg fra Finder-menyen for å åpne Finder-valg.
  2. Klikk på Sidepanel for å åpne valgene.
  3. Marker de objektene du ønsker å vise i sidepanelet, som listene Favoritter, Delt og Enheter.
    Finder-valgvinduet

Hvis du vil endre størrelse på sidepanelsymbolene, velger du Apple-menyen > Systemvalg > Generelt. Velg et alternativ fra menyen "Størrelse på sidepanelsymbol".

Generelle systemvalg

Verktøylinjer

Mange vinduer, som i Safari, Mail og Finder, har en verktøylinje øverst. Du kan tilpasse kommandoene som er tilgjengelig fra en verktøylinje, ved å velge Vis > Tilpass verktøylinje.

Tilpass verktøylinje i Finder

Dra og slipp objektene du vil ha på verktøylinjen. Hvis du vil fjerne et objekt, drar du det bort fra verktøylinjen. Hvis du vil endre rekkefølgen på objektene, drar du dem bare dit du vil at de skal vises. Klikk på Ferdig når du er fornøyd.

Publiseringsdato: