Firmwareoppdateringer for Intel-baserte Mac-maskiner krever et GUID-partisjonsoppsett

Firmwareoppdateringer installeres ikke på en Intel-basert Mac-maskin hvis datamaskinen har et ikke-standard partisjonsoppsett. Du kan få en feilmelding om at «det har oppstått en uventet feil (0); kan ikke oppgradere firmwaren», eller datamaskinen starter som normalt (etter et enkelt lydsignal hvis på/av-knappen holdes inne) når du prøver å installere firmwareoppdateringen.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Finne partisjonsoppsettet

Ved bruk av Diskverktøy kan du enkelt finne ut hvilket partisjonsoppsett en disk har.

 1. Åpne Diskverktøy:
   
  • Hvis du startet Mac-maskinen fra en Mac OS X-installeringsplate, velger du Verktøy > Diskverktøy.
  • Hvis du startet Mac-maskinen fra et Mac OS X-volum, åpner du Diskverktøy fra Verktøy-mappen. Du navigerer dit ved å velge Gå > Verktøy
 2. Marker harddisken (ikke volumet) til venstre i Diskverktøy-vinduet. Disken inneholder vanligvis navnet på stasjonsleverandøren, ikke «Macintosh HD» eller et navn du har valgt.

  Tips: I Diskverktøy står volumnavnene innrykket til venstre i vinduet. Disknavn er ikke innrykket.
 3. Klikk for å markere stasjonen.
 4. Se etter linjen «Partisjonsoppsett:» nederst på skjermen. En Intel-basert Mac-maskin kan bare installere firmwareoppdateringer på en disk med «GUID-partisjonstabellen».
  Informasjon om partisjonsoppsett

Løsning

Hvis partisjonsoppsettet ikke er «GUID_partition_scheme», må du sikkerhetskopiere alle data, partisjonere disken på nytt og installere Mac OS X på nytt.

Da slettes disken og du får mulighet til å installere firmwareoppdateringen. Viktig: Sikkerhetskopier viktige data. Alle data på disken slettes når den partisjoneres.

 1. Sikkerhetskopier viktige data. Alle data på disken slettes når den partisjoneres.
 2. Start fra Mac OS X-installeringsplaten og velg Verktøy > Diskverktøy.
 3. Marker datamaskinens harddisk.
 4. Klikk på Partisjoner-fanen i Diskverktøy-vinduet. Hvis Partisjoner-fanen ikke vises, må du kontrollere at du har markert disken (ikke volumet) til venstre i vinduet. Disken inneholder vanligvis navnet på stasjonsleverandøren, ikke «Macintosh HD» eller et navn du har valgt.

  Tips: I Diskverktøy står volumnavnene innrykket til venstre i vinduet. Disknavn er ikke innrykket.
 5. Velg ønsket antall partisjoner fra lokalmenyen Volumoppsett. Det er i orden å velge «1 partisjon» hvis du vil ha bare én.
 6. Klikk på Valg.

  Merk: På enkelte Intel-baserte Mac-maskiner vises ikke Valg-knappen under Partisjoner-fanen. Bruk Slett-fanen til å slette disken i stedet. Det endrer partisjonsoppsettet til standardvalget «GUID-partisjonsoppsett». Deretter kan du bruke Partisjoner-fanen til å lage nye partisjoner hvis du vil.

 7. Velg «GUID-partisjonstabell» på Partisjonsoppsett-arket.
 8. Klikk på OK.
 9. Utfør eventuelle andre endringer under Voluminformasjon, for eksempel endring av partisjonsstørrelse og navn.
 10. Klikk på Partisjoner-knappen for å slette og partisjonere disken.
 11. Installer Mac OS X på nytt på volumet når partisjoneringen er utført.
 12. Når du har installert Mac OS X på nytt, laster du ned og installerer firmwareoppdateringen til datamaskinen. Senere kan du gjenopprette sikkerhetskopierte data.

 

Publiseringsdato: