Mac OS X: Fontplasseringene og formålene deres

Mac OS X har flere Fonter-mapper. Hvor du installerer en font, avgjør hvem som kan bruke den og når.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Administrere fonter med Fonbok

Det anbefales at du bruker Fontbok (følger med Mac OS X v10.3 og nyere) til å installere, fjerne, vise, organisere, validere, aktivere og deaktivere fonter. Se Mac 101: Fontbok for å få mer informasjon.

Hvis du ønsker å administrere fontene manuelt, ser du neste avsnitt.
 

Administrere fonter manuelt

Merk: Mac OS X har fire eller flere Fonter-mapper, avhengig av programvareinstallasjonen og antall brukere. I denne artikkelen skilles brukerne med banenavn. Hvis du vil lese mer om banenavn, kan du se denne artikkelen.

Du kan installere fonter ved å dobbeltklikke på dem og følge instruksjonene på skjermen i Fontbok-programmet, eller ved å kopiere eller dra fontfiler manuelt til en av Fonter-standardmappene i Mac OS X.

Mappen hvor fonten blir plassert, avgjør hvem som kan få tilgang til og bruke fonten. Eksempel: Hvis en bruker installer en ny font manuelt i ~/Bibliotek/Fonts/, vil fonten bare være tilgjengelig for den brukeren. Hvis en root- elle admin-bruker installerer den samme fonten i /Network/Library/Fonts/, kan alle nettverksbrukere bruke fonten (forutsatt at nettverksadministratoren har konfigurert datamaskiner for slik deling).

Endringer av fonter trer i kraft når et program blir åpnet eller en bruker logger seg på en konto eller datamaskin der det er gjort endringer. Konflikter med like fonter løses på grunnlag av forrang for standardmappene for fonter og blir beskrevet fra høyeste til laveste prioritet nedenfor.

Merk: Noen fonter kreves av programmer, som fontene som følger med iLife og iWork. Hvis du ser at prosjekter knyttet til disse programmene ikke ser ut slik du forventer, eller hvis programmet ikke lenger kan åpnes etter å ha deaktivert en font, prøver du å aktivere fonten og sjekke på nytt.


Fontplasseringer

Merk: Tildetegnet (~) representerer et brukers Hjem-mappe, som kan være lokal eller ekstern.

Fontbruk Fontmappeplassering
Beskrivelse
«Bruker» ~/Bibliotek/Fonter/
Hver bruker har full kontroll over fontene som er installert i deres Hjem-mappe. Disse fontene er tilgjengelig for den aktuelle brukeren når han eller hun er logget på datamaskinen. Fonter som er installert her, er ikke tilgjengelig for alle brukere av datamaskinen.
«Lokal» /Bibliotek/Fonter/ Alle lokale brukere av datamaskinen kan bruke fonter som er installert i denne mappen. Mac OS X krever ikke disse tilleggsfontene til systemdrift. En administrator kan endre innholdet i denne mappen. Dette er den anbefalte plasseringen av fonter som deles av flere programmer.
«Nettverk» /Network/Library/Fonts/ Nettverksmappen er for fonter som deles av alle brukerne i det lokale nettverket. Denne funksjonen blir vanligvis brukt på nettverksfiltjenere, som styres av en nettverksadministrator.
«System» /System/Bibliotek/Fonter/ Mac OS X krever fonter i denne mappen til systembruk og visning. De bør ikke endres eller fjernes manuelt.
«Klassisk» /System Folder/Fonts/ Denne mappen inneholder fonter som brukes av det klassiske miljøet (bare Mac OS X v10.4 eller eldre). Hvis det finnes mer enn én Mac OS 9.1 System Folder, blir bare fonter i den valgte System Folder i Klassisk-panelet under Systemvalg brukt. Klassiske programmer får bare tilgang til disse fontene, ikke fonter med andre plasseringer. Omvendt kan Mac OS X-programmer bruke disse fontene selv om det klassiske miljøet ikke er aktivt.
Publiseringsdato: