Gjenoppbygge Loop Index i GarageBand 6 eller eldre

I visse situasjoner kan Loop Index bli ubrukelig og må gjenoppbygges.

Hvis det skjer, kan du få disse symptomene:

 • Meldingen «Ingen Apple Loop-filer ble funnet» vises når du åpner Loopnavigering.
 • Loopnavigering-knapper er nedtonet og det vises ingen looper i navigeringsvinduet.
 • Det er andre problemer med Apple Loop-filer.

Følg denne framgangsmåten for å gjenoppbygge indeksfilene:

 1. Logg deg på med en administratorkonto.
 2. Hvis GarageBand er åpen, avslutter du programmet.
 3. Klikk på Finder-symbolet i Dock.
 4. Velg Gå til mappe fra -menyen.
 5. Oppgi katalogplassering: se denne artikkelen.
 6. Klikk på Gå.
 7. Dra alle «Search Index»-filer fra Apple Loops Index-mappen til papirkurven. (Disse filene vil bli gjenoppbygd senere.)
 8. Åpne GarageBand.
 9. Klikk på Loopnavigering-knappen. Du kan få meldingen «Ingen Apple Loop-filer ble funnet».
 10. Klikk på Finder-symbolet i Dock.
 11. Velg Gå til mappe fra -menyen.
 12. Oppgi katalogplassering: se denne artikkelen.
 13. Klikk på Gå.
 14. Finn fram til Apple Loops-mappen og dra den fra Finder til Loopnavigering i GarageBand.
 15. Pass på å gjenta trinn 11 til 14 og sjekk alle mulige plasseringer av looper, som beskrevet i denne artikkelen.

Det siste trinnet er å reindeksere Apple Loops-mappen. Hvis du har installert GarageBand Jam Pack, gjentar du det siste trinnet for Apple Loops for GarageBand Jam Pack-mappen.

Publiseringsdato: