FaceTime-kamera: Meldingen "Kameraet brukes av et annet program"

FaceTime-kameraet kan bare brukes av ett program om gangen. Meldingen "Kameraet brukes av et annet program" kan vises når du prøver på en videosamtale.

Hvis du får meldingen ovenfor, følger du denne framgangsmåten:

  1. Avslutt alle programmer som bruker FaceTime-kameraet. Hvis du ikke vet hvilke programmer som kan bruke FaceTime-kameraet, avslutter du alle åpne programmer. Eksempler på noen (men ikke alle) programmer som kan bruke FaceTime-kameraet kan være iChat, iMessage og PhotoBooth. 
  2. Åpne kun ett program og bruk FaceTime-kameraet.
  3. Hvis problemet vedvarer og du bruker et eksternt kamera, kobler du tilkoblingskabelen fra datamaskinen og kameraet, venter noen sekunder og setter deretter pluggen godt (uten tvang) tilbake i kameraet og datamaskinen.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: