Bruksområder for USB-porten på AirPort Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express

USB-porten på en AirPort Time Capsule, AirPort Extreme-basestasjon eller AirPort Express er bare tenkt brukt til formålene som er beskrevet her. Den er ikke tenkt brukt til andre USB-enheter, som bredbåndsmodemer, høyttalere eller tastaturer.

AirPort Time Capsule 802.11ac og AirPort Time Capsule 802.11n (1. - 4. generasjon)

  • En selvdrevet USB-harddisk
  • En USB-skriver
  • En USB-hub, som kan brukes til tilkobling av flere USB-harddisker og/eller -skrivere

AirPort Extreme 802.11ac og AirPort Extreme 802.11n (1. - 5. generasjon)

  • En selvdrevet USB-harddisk
  • En USB-skriver
  • En USB-hub, som kan brukes til tilkobling av flere USB-harddisker og/eller -skrivere

AirPort Express 802.11n (2. generasjon) og AirPort Express 802.11n (1. generasjon)

  • En USB-skriver

Les mer

Merknad om bredbåndsmodem

Bruk Ethernet for å koble til et bredbåndsmodem, for eksempel et kabel- eller DSL-modem. Hvis leverandøren av Internett-bredbåndstjenester bruker USB-modem, tar du kontakt med dem for å få en alternativ løsning.

Publiseringsdato: