Bruksområder for USB-porten på AirPort Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express

USB-porten på en AirPort Time Capsule, AirPort Extreme-basestasjon eller AirPort Express er bare tenkt brukt til formålene som er beskrevet her. Den er ikke tenkt brukt til andre USB-enheter, som bredbåndsmodemer, høyttalere eller tastaturer.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

AirPort Time Capsule 802.11ac og AirPort Time Capsule 802.11n (1. – 4. generasjon)

  • En USB-harddisk med egen strømforsyning
  • En USB-skriver
  • En USB-hub, som kan brukes til å koble til flere USB-harddisker og/eller -skrivere

AirPort Extreme 802.11ac og AirPort Extreme 802.11n (1. – 5. generasjon)

  • En USB-harddisk med egen strømforsyning
  • En USB-skriver
  • En USB-hub, som kan brukes til å koble til flere USB-harddisker og/eller -skrivere

AirPort Express 802.11n (2. generasjon) og AirPort Express 802.11n (1. generasjon)

  • En USB-skriver

Finn ut mer

Merknad om bredbåndsmodem

Bruk Ethernet for å koble til et bredbåndsmodem, for eksempel et kabel- eller DSL-modem. Hvis leverandøren av bredbåndstjenester bruker USB-modem, tar du kontakt med dem for å få en alternativ løsning.

Publiseringsdato: