Mac OS X: Volum- og filgrenser for Mac OS Extended-format (HFS Plus)

Les om grensene for filer og volumer på disker som bruker Mac OS Extended-format (HFS Plus) i Mac OS X, inkludert journalførte, krypterte og «case-sensitive» volumer.

Volum- og filgrenser i Mac OS X

Maks. antall volumer (alle Mac OS X-versjoner)

ingen grense

Maks. antall filer (eller filer og mapper) i en mappe (alle Mac OS X-versjoner)

opptil 2,1 milliarder (2)

Maks. volumstørrelse og filstørrelse (Mac OS X v10.0 - 10.1.5)

2 TB (1)

Maks. volumstørrelse og filstørrelse (Mac OS X v10.2 - 10.2.8)

8 TB (1)

Maks. volumstørrelse og filstørrelse (Mac OS X v10.3 - 10.5.2)

16 TB (1)

Maks. volumstørrelse og filstørrelse (Mac OS X v10.5.3 eller nyere)

tett opptil 8 EB (1,3)


Merknader

  1. Den teoretiske maksimumsstørrelsen for filer i et Mac OS Extended-filsystem er millioner av terabyte. I praksis tilsvarer den maksimale filstørrelsen den maksimale volumstørrelsen, med unntak av litt diskplass som er reservert for filsysteminformasjon.
  2. Nærmere bestemt 2^31 eller 2 147 483 648. Det faktiske antallet filer som kan lagres på et Mac OS Extended (HFS Plus)- eller journalført HFS+-volum, er imidlertid avhengig av volumets størrelse og størrelsen på filene. Et Mac OS Extended-volum på 160 GB med en standardblokkstørrelse på 4 kB har for eksempel 40 millioner blokker tilgjengelig. Dette volumet vil kunne lagre opptil 40 millioner meget små filer, men ikke 2 milliarder. En større disk med samme standardblokkstørrelse kan inneholde tilsvarende flere filer.
  3. 2^63 - 2^31 = 9 223 372 034 707 292 160, som er litt i underkant av 8 exabyte (EB). Én exabyte er tilnærmet lik én million terabyte.
Publiseringsdato: