Om POST (Mac Power On Self Test) RAM-feilkoder

Finn ut hvordan du kan se POST RAM-feilkoder på den Intel-baserte Mac-maskinen din.

Intel-baserte Mac-maskiner bruker en kombinasjon av toner og blinkende LED-lys for å vise POST-feilkoder. Noen nyere Macintosh-modeller bruker bare oppstartstoner for å indikere feiltilstander.

Hvis Mac-maskinen din ikke har RAM (Random Access Memory), eller hvis installert RAM ikke oppfyller kvalifikasjonene, er skjermen svart, men LED-lampen foran på maskinen (hvis aktuelt) blinker én gang i sekundet for å signalisere feilen. Denne feiltilstanden kan skyldes fysisk skade på RAM, feil type RAM eller at RAM ikke er installert.

Noe RAM kan se ut til å gå gjennom POST, det men kan fremdeles ikke brukes av operativsystemet. I slike tilfeller viser Mac-maskinen en grå skjerm, du hører tre toner og den LED-lampen foran på maskinen (hvis aktuelt) blinker tre ganger, stopper, og blinker igjen helt til maskinen er slått av.

Sett inn minnet på nytt, og test maskinen for å løse disse problemene. Hvis minnet heller ikke nå består POST-testen, prøver du et minne som du vet fungerer riktig i en annen maskin (dvs. «bekreftet som ok»), eller et nytt minne.

Publiseringsdato: