Om Firmware Restoration CD (Intel-baserte Mac-maskiner)

Denne artikkelen inneholder informasjon om Firmware Restoration CD som følger med Intel-baserte Mac-maskiner.

 

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Firmware Restoration CD kan gjenopprette firmware på en Intel-basert Macintosh-maskin.

Merk: Gjenoppretting av firmware vil tilbakestille noen av innstillingene på datamaskinen til standardinnstillingene.

Du kan bare bruke denne løsningen til å gjenopprette firmware etter en avbrudt eller mislykket oppdatering. Hvis datamaskinen allerede er i en slik tilstand, må du laste ned programvaren og lage CD-en på en annen Macintosh-maskin, eller du kan ta med maskinen til en Apple Store-butikk eller Apple-autorisert tjenesteleverandør for å gjenopprette firmware. CD-en kan lages enten på en PowerPC- eller Intel-basert Mac, men den fungerer bare på Intel-baserte Mac-maskiner.

Merk: Denne CD-en kan ikke brukes til å sette en Intel-basert Macintosh-maskins firmware tilbake til en eldre versjon hvis en vellykket oppdatering allerede har blitt utført.

Laste ned den riktige Firmware Restoration CD-filen.

Du kan laste ned programvaren for Firmware Restoration CD fra Apple Support Nedlastinger. Ulike datamaskiner benytter forskjellige versjoner av gjenopprettings-CD-en. En tabell på nedlastingssiden forteller hvilke modeller som er aktuelle for hvilke gjenopprettings-CD-filer. Hvis du vil se informasjon om den aktuelle Mac-modellen (modellidentifiserer), følger du denne framgangsmåten på datamaskinen du skal bruke CD-en på:

 1. Velg Om denne maskinen fra Apple-menyen.
 2. Klikk «Mer Info»-knappen. Da åpnes Systemprofil.
 3. Modellidentifikatoren finnes i maskinvareoversikten, som er det første vinduet som vises. Den ser omtrent slik ut: «MacBookPro 2,1».
 4. Sammenhold modellinformasjonen med listen på nedlastingssiden for å velge riktig gjenopprettings-CD-fil for nedlasting til datamaskinen.

Gjenopprette firmware med en Firmware Restoration CD

Når du skal gjenopprette datamaskinens firmware, må du først lage en CD med diskfilen «FirmwareRestorationCD.dmg» ved å følge denne framgangsmåten:

 1. Åpne Diskverktøy (som finnes i /Programmer/Verktøy).
 2. Klikk på Brenn-symbolet eller velg menyvalget Brenn... fra Bilder-menyen.
 3. Naviger til filen FirmwareRestorationCD.dmg og klikk på Brenn-knappen.
 4. Sett inn en tom, skrivbar CD.
 5. Klikk Brenn-knappen for å opprette Firmware Restoration CD-platen. Filene blir brent på platen.

  Bruk deretter gjenopprettings-CD-en for fastvare til å gjenopprette fastvaren på følgende måte:
 6. Kontroller at datamaskinen du prøver å gjenopprette, er koblet til nettstrøm.
 7. Slå på datamaskinen og fortsett med å holde på/av-knappen nede. Dvalemoduslampen vil blinke raskt, deretter sakte, og så raskt (3 raske blink, 3 langsomme blink, 3 raske blink).

  På Mac-maskiner uten lysdiode for dvalemodus, brukes tonesignaler isteden. Hold på/av-knappen nede til du hører 3 lange, deretter 3 korte og til slutt 3 lange lydsignaler.

  På Mac-maskiner som har optisk stasjon med skuffmating, vil skuffen bli åpnet, slik at du kan sette i gjenopprettings-CD-en.
 8. Sett i Firmware Restoration CD-platen mens lampene blinker eller lydsignalene høres, og slipp deretter på/av-knappen. Et langt lydsignal blir avspilt når gjenopprettingsprosessen har startet.

En framdriftsindikator vises under en Apple-logo på grå skjerm. Framdriftsindikatoren angir at firmware blir oppdatert. Ikke koble fra strømmen, slå av eller omstart datamaskinen under oppdateringen. Hvis du gjør det, må du starte gjenopprettingsprosessen på nytt fra trinn 6.

Datamaskinen omstartes automatisk etter at firmware er oppdatert.

Publiseringsdato: