Administrere kontrollfunksjoner i iTunes for Windows

Bruk foreldre-, bedrifts- og utdanningskontrollene i iTunes til å begrense innhold.

Denne artikkelen gjelder bare for iTunes 7.1 eller nyere som kjører på Windows-maskiner.

Systemadministratorer kan bruke foreldre-, bedrifts- og utdanningskontroller i iTunes for Windows til å angi innholdsbegrensninger.

Fremgangsmåtene i denne artikkelen bruker Registry Editor (Regedit.exe) til å gjøre endringer i Windows-registeret. Selv om du har erfaring med å bruke Registry Editor, bør du sikkerhetskopiere registeret først. Hvis du gjør en feil, kan det føre til problemer med datamaskinen eller hindre Windows fra å starte.

Registernøkler for foreldrekontroll

Det er to registernøkler som administrerer foreldrekontroller for iTunes for Windows.

På Windows XP og 32-biters Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

På 64-biters Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Angi foreldrekontrollvalg

Den brukerspesifikke verdien [SID] er en strengrepresentasjon av en brukerkontos sikkerhets-ID. Den ser vanligvis slik ut: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Alle brukerkontoer har forskjellige brukerspesifikke verdier [SID]. Derfor kan iTunes lagre entydige foreldrekontrollvalg for hver enkelt bruker i HKEY_LOCAL_MACHINE. For å angi foreldrekontrollvalg som skal arves av nye brukerkontoer, oppretter du dem under følgende registernøkler:

På 32-bits Windows-systemer

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

På 64-bits Windows-systemer

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 og nyere versjoner bruker verdiene under disse nøklene når brukerspesifikke verdier [SID] ikke eksisterer.

iTunes lagrer foreldrekontrollvalg i fem registerverdier. iTunes bruker disse verdiene når foreldrekontroller er låst:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 og nyere versjoner bruker disse verdiene når brukerspesifikke verdier [SID] ikke eksisterer:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes bruker disse verdiene når foreldrekontroller er ulåst:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Verdier for UserFlags og AdminFlags

UserFlags- eller AdminFlags-navn Heksadesimal verdi
(bare ved manuell redigering av klientregisterverdien)
Desimalverdi
(bare ved distribusjon av registerverdi via gruppepolicy)
Notater
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Dette flagget deaktiverer bare internett-radio. Det deaktiverer ikke Apple Music-radiostasjoner.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

lagt til i iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

lagt til i iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

lagt til i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

lagt til i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

lagt til i iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

lagt til i iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

lagt til i iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

lagt til i iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

lagt til i iTunes 11.3

Verdier for UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit og AdminTVShowsLimit

Disse registerverdiene er ikke dokumentert offentlig. Systemadministratorer jobber vanligvis bare med foreldrekontrollvalgene som er angitt i registerverdiene UserFlags og AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit og UserTVShowsLimit

Disse registerverdiene representerer ulåste foreldrekontroller. De angis under HKEY_CURRENT_USER-nøkkelen, så brukere kan redigere dem selv om de ikke har utvidede rettigheter. Du bør derfor ikke bruke registerverdiene hvis du ikke vil at brukere skal kunne endre foreldrekontroller som du angir.

iTunes følger kun begrensningene som er angitt i registerverdiene UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID og UserGamesLimit når:

 • Ingen verdi er angitt for AdminFlags i HKEY_LOCAL_MACHINE
 • kParentalFlags_Locked-bit i AdminFlags-verdien er satt til 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit og AdminTVShowsLimit

Disse registerverdiene representerer låste foreldrekontroller. De er angitt under HKEY_LOCAL_MACHINE-nøkkelen, og brukere må ha utvidede rettigheter for å kunne redigere dem.

iTunes ser etter en AdminFlags-verdi for gjeldende bruker som viser at kontrollene er låst. Hvis det finnes en, bruker iTunes den verdien og ignorerer eventuelle Userxxx-verdier under HKEY_CURRENT_USER.

I dette scenarioet er det ikke sikkert at Adminxxx-verdier reflekterer de gjeldende foreldrekontrollvalgene hvis kontrollene ikke er låst. Det er kun Userxxx-verdiene som beholdes, men de låste kontrollene i AdminFlags forblir oppdaterte.

Forhåndskonfigurere foreldrekontroller

For å forhåndskonfigurere foreldrekontroller, må du angi de tre registerverdiene i registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls for hver brukerkonto.

Bruk en av disse metodene for å gjøre dette:

 • Bruk iTunes til å konfigurere og låse foreldrekontrollvalgene for en bruker, og kopier deretter brukerens verdier til registernøklene for sikkerhetsidentifikatorene (SID) til andre brukerkontoer. Før du gjør dette må du kontrollere at du ikke trenger å angi flagg som ikke kan styres fra iTunes-brukergrensesnittet. 
 • Bruk Registry Editor til å angi foreldrekontrollverdiene.

For å forhåndskonfigurere foreldrekontroller for brukerkontoer som ennå ikke er opprettet eller brukt, må du angi følgende verdier.

For 32-bits-versjoner av iTunes på 32-bits-versjoner av Windows, eller 64-bits-versjoner av iTunes på 64-bits-versjoner av Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

For 32-bits-versjoner av iTunes på 64-bits-versjoner av Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Hvis det ikke finnes noen kontospesifikke nøkler i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls, bruker iTunes nøklene under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

For å hindre at brukere med begrensede rettigheter endrer foreldrekontrollene, må du kontrollere at kParentalFlags_Locked-verdien er angitt i AdminFlags-nøkkelen.

Når du angir disse flaggene, må du huske at:

 • Du kan ikke angi disse flaggene i iTunes-brukergrensesnittet.
 • Disse flagginnstillingene håndheves bare når du angir kParentalFlags_Locked-nøkkelen. Hvis du ikke låser AdminFlags, ignorerer iTunes innstillingene.
 • Du må angi disse flagginnstillingene i AdminFlags. Hvis du angir dem i UserFlags, håndheves de ikke.
UserFlags- eller AdminFlags-navn Heksadesimal verdi
(bare ved manuell redigering av klientregisterverdien)
Desimalverdi
(bare ved distribusjon av registerverdi via gruppepolicy)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Hvis du for eksempel vil deaktivere innstillingen Søk etter enhetsoppdateringer, angir du AdminFlags' registerverdi til 0x40000000 (dvs. kParentalFlags_Locked | kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates).

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: